கால்-கை வலிப்பின் அறிகுறிகள் பொதுவாக வலிப்புத்தாக்கங்கள், வகையை அங்கீகரிக்கவும்

பெரும்பாலும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் கால்-கை வலிப்பு என்று தவறாகக் கருதப்படுகிறது. உண்மையில், வலிப்புத்தாக்கங்கள் உள்ள அனைவருக்கும் வலிப்பு அறிகுறிகள் இல்லை. வலிப்புத்தாக்கங்கள் என்பது மூளையில் திடீரென ஏற்படும் மின் தடையின் கட்டுப்பாடற்ற நிலை. இந்த நிலை நடத்தை, இயக்கங்கள் அல்லது உணர்வுகளை, ஒரு நபரின் உணர்வுக்கு மாற்றும். வலிப்பு நிலைகள் எப்போதும் ஒருவருக்கு கால்-கை வலிப்பு இருப்பதைக் குறிக்காது. காய்ச்சல், குறிப்பாக 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில், எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையின்மை, வலி ​​மற்றும் மனச்சோர்வு சிகிச்சை, அத்துடன் தலையில் காயங்கள் போன்ற பல நிலைமைகள் வலிப்புத்தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.

வலிப்பு அறிகுறிகள்

ஒரு நபருக்கு வலிப்பு இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்:
 • ஒரு கணக் குழப்பம்
 • வழக்கத்திற்கு மாறான பார்வை அல்லது ஒரு பக்கமாக மட்டுமே பார்ப்பது
 • கைகள் மற்றும் கால்களின் திடீர் மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற அசைவுகள் அல்லது அவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு விறைப்பாக அல்லது நேராக மாறும்
 • சுயநினைவின்மை மற்றும் சுற்றுப்புறங்களுக்கு உணர்வற்றது
 • வாய் ருசி
தொடர்ந்து வரும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஒரு நபருக்கு வலிப்பு நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

வலிப்பு நோயின் அறிகுறிகள் என்ன?

கால்-கை வலிப்பு என்பது ஒரு மைய நரம்பு மண்டலக் கோளாறு ஆகும், இது அசாதாரண மூளை செயல்பாட்டை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் வலிப்புத்தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. உலகெங்கிலும் 50 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்று WHO கூறுகிறது. இந்த உண்மை கால்-கை வலிப்பை உலகின் மிகவும் பொதுவான நரம்பியல் நோய்களில் ஒன்றாக ஆக்குகிறது. கால்-கை வலிப்பு உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வலிப்பு நோயின் அறிகுறிகள் இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், வலிப்பு வலிப்பு பல்வேறு வகைகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. பகுதி அல்லது குவிய வலிப்புத்தாக்கங்கள்

மூளையின் சில பகுதிகளில் மட்டும் ஏற்படும் அசாதாரண மூளை செயல்பாடு காரணமாக இந்த வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
 • சுயநினைவை இழக்காமல் பகுதி வலிப்புத்தாக்கங்கள்
இந்த வகை வலிப்பு பொதுவாக ஒரு கை அல்லது கால் போன்ற உடலின் ஒரு பகுதியின் திடீர் அசைவுகளால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வலிப்புக்குப் பிறகு, ஒரு நபர் தனக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதை அறிவார்.
 • சுயநினைவு இழப்புடன் பகுதி வலிப்புத்தாக்கங்கள்
இந்த வகையான வலிப்புத்தாக்கத்திலும் இதே போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த வலிப்பு உணர்வு குறைவதோடு சேர்ந்து வருகிறது, அதனால் ஒரு நபர் தனக்கு வலிப்பு இருப்பதை உணரவில்லை.

2. பொதுவான வலிப்புத்தாக்கங்கள்

மூளையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஏற்படும் அசாதாரண மூளை செயல்பாடு காரணமாக இந்த வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
 • இல்லாத வலிப்புத்தாக்கங்கள்
இந்த வலிப்புத்தாக்கங்கள் முன்பு வலிப்புத்தாக்கங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன குட்டி மால் மற்றும் பொதுவாக குழந்தைகளில் ஏற்படுகிறது. இந்த வலிப்புத்தாக்கம் முன்னேறும் போது, ​​ஒரு நபர் ஒரு திசையில் கண்கள் அல்லது உதடுகளைத் திறந்து மூடிக்கொள்வார்.
 • டானிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள்
டானிக் வகை வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஒரு நபரின் தசைகளை கடினமாக்குகின்றன. பொதுவாக முதுகின் தசைகள், கைகள் மற்றும் கால்கள் விறைப்பை அனுபவிக்கும். இந்த நிலை பெரும்பாலும் ஒரு நபரின் திடீர் வீழ்ச்சியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
 • அடோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள்
இந்த வகை பிடிப்பு ஒரு நபரின் தசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் செய்கிறது, எனவே அது விழுவது எளிது. டானிக் வலிப்புத்தாக்கங்களுடனான வித்தியாசம், இந்த வலிப்புத்தாக்கங்கள் தசைகளை கடினமாக்குவதில்லை.
 • குளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள்
க்ளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மற்றும் திடீர் தசை அசைவுகளால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக சம்பந்தப்பட்ட தசைகளில் கழுத்து, முகம் மற்றும் கைகளின் தசைகள் அடங்கும்.
 • மயோக்ளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள்
மயோக்ளோனிக் வகை வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஒரு நபரின் கை அல்லது காலின் சுருக்கமான திடீர் அசைவாக நிகழ்கின்றன.
 • டானிக்-குளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள்
ஒருங்கிணைந்த டானிக்-குளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்கள் முன்பு வலிப்புத்தாக்கங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன பெரிய மால் . இந்த வகை வலிப்பு டோனிக் மற்றும் குளோனிக் வலிப்புத்தாக்கங்களின் கலவையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது தசை விறைப்பு திடீர் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் தசை அசைவுகளுடன் மாறுகிறது. சில சமயங்களில் இவ்வகை வலிப்பு உள்ளவர் நாக்கைக் கடிக்கலாம் அல்லது சிறுநீர் கழிக்கலாம்.

குழந்தைகளில் கால்-கை வலிப்பு அறிகுறிகள்

கால்-கை வலிப்பு பொதுவாக குழந்தை பருவத்தில் அல்லது குழந்தை பருவத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த நோயின் தாக்கம் மிகவும் கவலையளிக்கிறது, ஏனெனில் இது குழந்தையின் மூளையின் வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. எனவே, குழந்தைகளில் வலிப்பு வலிப்புத்தாக்கங்களின் பின்வரும் அறிகுறிகளைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

1. எப்போதும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் அல்ல

கால்-கை வலிப்பு எப்போதும் காணக்கூடிய வலிப்புத்தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்காது, ஏனெனில் இரண்டு வகையான வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடும், அதாவது பொதுவான வலிப்புத்தாக்கங்கள் மற்றும் பகுதியளவு வலிப்புத்தாக்கங்கள். பொதுவான வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஒரு வலிப்பு நிலையை தெளிவாகக் குறிக்கின்றன, ஆனால் இது பகுதியளவு வலிப்புத்தாக்கங்கள் அல்லது இல்லாத வலிப்புத்தாக்கங்களில் இல்லை. வலிப்புத்தாக்கங்கள் இல்லாத பட்சத்தில், பகல் கனவு காண்பது போலவும், பார்வை வெறுமையாக இருப்பது போலவும், வாய் ருசிப்பது போலவும் அல்லது கண் சிமிட்டுவது போலவும் ஒரு கணநேர சுயநினைவு இழப்பின் அறிகுறிகளை குழந்தை அனுபவிக்கும். இந்த நிலை பெரும்பாலும் வலிப்புத்தாக்கமாக தவறாக கருதப்படுகிறது.

2. வலிப்புத்தாக்கங்கள் காரணமின்றி திடீரென ஏற்படும்

முந்தைய பிரச்சனைகளோ காரணங்களோ இல்லாமல் திடீரென குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் வலிப்புத்தாக்கங்கள். குழந்தைகளில், இந்த வலிப்புத்தாக்கங்கள் பொதுவாக காய்ச்சல் அல்லது விஷம் போன்ற பிற பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஏற்படும்.

3. வலிப்புத்தாக்கங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும்

24 மணி நேரத்திற்குள் இரண்டு முறைக்கு மேல் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் குழந்தைகளின் கால்-கை வலிப்பின் அறிகுறியாக சந்தேகிக்கப்படலாம். குறிப்பாக வலிப்புத்தாக்கங்கள் காய்ச்சல் மற்றும் பிற நிலைமைகளுடன் இல்லை என்றால்.

4. வலிப்புக்குப் பிறகு வழக்கம் போல் நடவடிக்கைகளுக்குத் திரும்பலாம்

வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் வலிப்புத்தாக்கத்திற்குப் பிறகு தங்கள் இயல்பான செயல்களுக்குத் திரும்பலாம். குழந்தைகளில், இந்த அறிகுறி பொதுவாக குழந்தை திரும்பி வரும்போது முன்பு எதுவும் நடக்காதது போல் உணவு அல்லது உணவிற்காக அழலாம். வலிப்புத்தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு முதலுதவி செய்வது மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் எதிர்காலத்தில் அந்த நபரின் நிலையை பாதிக்கிறது. உங்களைச் சுற்றியுள்ள கால்-கை வலிப்பின் அறிகுறிகளையும் அறிகுறிகளையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.