உங்களுக்கு என்ன வகையான வெர்டிகோ உள்ளது, மத்திய அல்லது புற?

வெர்டிகோ என்பது சுழலும் உணர்வு அல்லது தலைச்சுற்றல், இது அவ்வாறு இல்லாதபோது உங்களுக்கோ அல்லது உங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலோ. காரணத்தைப் பொறுத்து இந்த நிலை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது, அதாவது புற வெர்டிகோ மற்றும் மத்திய வெர்டிகோ. நீங்கள் எந்த வகையான வெர்டிகோவை அனுபவிக்கிறீர்கள் என்பதை அறிவது முக்கியம். ஏனென்றால், ஒவ்வொரு வகை வெர்டிகோவிற்கும் சிகிச்சை வித்தியாசமாக இருக்கும். நீங்கள் வெர்டிகோவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், வா இரண்டு வகைகளை இன்னும் ஆழமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். இதில் நீ யார்?

புற வெர்டிகோ மற்றும் மத்திய வெர்டிகோவின் காரணங்கள்

பெரிஃபெரல் வெர்டிகோ மற்றும் சென்ட்ரல் வெர்டிகோ ஆகியவை சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் உறுப்புகளில் ஏற்படும் இடையூறுகளால் ஏற்படுகின்றன. சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் பொறுப்பில் உள்ள உள் காதில் ஏற்படும் தொந்தரவுகள் காரணமாக புற வெர்டிகோ ஏற்படுகிறது. மூளையில் ஏற்படும் இடையூறுகள் காரணமாக மத்திய வெர்டிகோ ஏற்படுகிறது, குறிப்பாக சிறுமூளை அல்லது மூளையின் பகுதி சமநிலை மற்றும் உடல் ஒருங்கிணைப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த இரண்டு வகையான வெர்டிகோவை ஏற்படுத்தும் நிலைமைகளும் வேறுபட்டவை. இதோ விளக்கம்:

காரணம் vபுற மூட்டுவலி

புற வெர்டிகோ பொதுவாக பின்வரும் காரணங்களால் ஏற்படுகிறது:
 • BPPV (தீங்கற்ற பராக்ஸிஸ்மல் நிலை வெர்டிகோ), அதாவது உள் காதில் கால்சியம் படிகங்கள் மிதப்பதால் ஏற்படும் வெர்டிகோ
 • மெனியர்ஸ் நோய், இது உள் காதில் திரவம் குவிவதால் ஏற்படும் வெர்டிகோ ஆகும்
 • லாபிரிந்திடிஸ், இது உள் காதில் எரிச்சல் அல்லது வீக்கம்
 • நியூரோனிடிஸ், இது வெஸ்டிபுலர் நரம்பின் வீக்கம், உள் காதை மூளையுடன் இணைக்கும் நரம்பு
 • தீங்கற்ற கட்டி இருப்பது போன்ற வெஸ்டிபுலர் நரம்பின் மீது அழுத்தம்
 • காது அல்லது தலை பகுதியில் காயம்
 • அமிக்லைகோசைட் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள், டையூரிடிக்ஸ் அல்லது சாலிசிலேட்டுகள் போன்ற சில மருந்துகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவை உள் காதின் கட்டமைப்பை சீர்குலைக்கும்.

மத்திய வெர்டிகோவின் காரணங்கள்

மத்திய வெர்டிகோ பொதுவாக பின்வரும் காரணங்களால் ஏற்படுகிறது:
 • இரத்த நாளங்களின் கோளாறுகள்
 • ஆஸ்பிரின், வலிப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் ஆல்கஹால் போன்ற சில மருந்துகளின் பயன்பாடு
 • மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ்
 • வலிப்புத்தாக்கங்கள்
 • பக்கவாதம்
 • சிறுமூளையின் தீங்கற்ற மற்றும் வீரியம் மிக்க கட்டிகள்
 • TIA (நிலையற்ற இஸ்கிமிக் தாக்குதல்கள்) அல்லது தற்காலிக பக்கவாதம்
 • ஒற்றைத் தலைவலி

பெரிஃபெரல் வெர்டிகோ மற்றும் சென்ட்ரல் வெர்டிகோ

பொதுவாக, வெர்டிகோ என்பது நீங்கள் சுழல்வது அல்லது உங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதி சுழல்வது போன்ற உணர்வால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த உணர்வு உங்களுக்கு மயக்கம், குமட்டல் மற்றும் வாந்தியை உண்டாக்கும். குறிப்பாக, ஒவ்வொரு வகை வெர்டிகோவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் பின்வரும் அறிகுறிகளை அனுபவிக்கலாம்:

புற வெர்டிகோ அறிகுறிகள்

 • கண்கள் கட்டுப்பாடில்லாமல் நகர்வதால் பார்வையை மையப்படுத்துவது கடினமாகிறது
 • மயக்கம்
 • தற்காலிக காது கேளாமை
 • காதுகள் ஒலிக்கின்றன
 • காதுகள் வலி அல்லது நிரம்பியதாக உணர்கிறது
 • குமட்டல், வாந்தி மற்றும் நீரிழப்பு

மத்திய வெர்டிகோவின் அறிகுறிகள்

 • தலைவலி
 • கண்கள் கட்டுப்பாடில்லாமல் நகர்வதால் பார்வையில் கவனம் செலுத்துவது கடினம்
 • பார்வை இரட்டிப்பாகும்
 • விழுங்குவது கடினம்
 • முகத்தின் சில பகுதிகள் செயலிழந்ததாக உணர்கின்றன
 • தெளிவாக பேசுவது கடினம்
 • கால்கள் பலவீனமாக உணர்கிறது
பெரிஃபெரல் வெர்டிகோவின் காலம் பொதுவாக குறுகியதாகவும், அறிகுறிகள் மத்திய வெர்டிகோவை விட லேசானதாகவும் இருக்கும். எந்த வகையான புறத்திலும், காது கோளாறுகள் மிகவும் பொதுவானவை.

புற வெர்டிகோ மற்றும் சென்ட்ரல் வெர்டிகோவை மருத்துவர்கள் எவ்வாறு கண்டறிகின்றனர்?

மருத்துவர் எடுக்கும் முதல் படி, நீங்கள் அனுபவிக்கும் அறிகுறிகள் மற்றும் புகார்கள் மற்றும் உங்கள் மருத்துவ மற்றும் குடும்ப வரலாறு ஆகியவற்றைக் கேட்பதாகும். நீங்கள் வழங்கிய விளக்கத்திலிருந்து, நீங்கள் எந்த வகையான வெர்டிகோவை அனுபவிக்கிறீர்கள் என்பதை உங்கள் மருத்துவரால் ஏற்கனவே யூகிக்க முடியும். இருப்பினும், நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த, பின்வரும் எளிய உடல் பரிசோதனை செய்யப்படலாம்:
 • ரோம்பெர்க் சோதனை

மருத்துவர் உங்களை நேராக நின்று கண்களை மூடச் சொல்வார். நீங்கள் கண்களை மூடும்போது உங்கள் நிலை நிலையற்றதாக மாறினால், உங்களுக்கு மத்திய வெர்டிகோ இருக்கலாம்.
 • ஃபுகுடா-அன்டர்பெர்கர் சோதனை

கண்களை மூடிக்கொண்டு 30 வினாடிகள் அந்த இடத்தில் நடக்குமாறு மருத்துவர் கேட்பார். இந்த நேரத்தில் உங்கள் நிலை ஒரு பக்கமாக சாய்ந்தால், நீங்கள் புற வெர்டிகோவை அனுபவிக்கலாம். அறிகுறிகளின் விளக்கம் மற்றும் உடல் பரிசோதனை ஆகியவை வெர்டிகோ அனுபவிக்கும் வகையைப் பற்றிய ஒரு யோசனையை அளிக்கலாம். இருப்பினும், நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த, CT ஸ்கேன் அல்லது MRI மூலம் தேங்காய் பகுதியை ஸ்கேன் செய்ய மருத்துவர் பரிந்துரைக்கலாம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

புற வெர்டிகோ மற்றும் மத்திய வெர்டிகோ சிகிச்சை

வெர்டிகோவுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான சிறந்த வழி, புற மற்றும் மைய இரண்டும், காரணத்தை சிகிச்சை செய்வதாகும். இருப்பினும், இந்த நுட்பம் மத்திய வெர்டிகோவுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான ஒரே வழியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நியூரோனிடிஸ், மெனியர்ஸ் நோய் அல்லது லேபிரிந்திடிஸ் காரணமாக ஏற்படும் புற வெர்டிகோவை அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகளால் நிவாரணம் பெறலாம். ஒற்றைத் தலைவலியால் ஏற்படும் மத்திய வெர்டிகோவின் சிகிச்சையானது ஒற்றைத் தலைவலியைக் கையாள்வதன் மூலம் மட்டுமே செய்யப்பட முடியும், மேலும் கட்டியின் சிகிச்சையின் மூலம் மட்டுமே கட்டிக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்பதால் மத்திய வெர்டிகோ. புற வெர்டிகோ மற்றும் மத்திய வெர்டிகோ இரண்டும் அவற்றின் சொந்த காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சையைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், மத்திய வெர்டிகோவை விட புற வெர்டிகோ மிகவும் பொதுவானது. மத்திய வெர்டிகோவின் அறிகுறிகள் மற்றும் காலம் பொதுவாக மிகவும் கடுமையானதாக இருப்பதால் இது ஒரு நல்ல செய்தியாக இருக்கலாம்.