விட்டிலிகோவின் வகைகள் லேசானது முதல் கடுமையானது, அரிதாக எரிச்சல் அல்லது வலியை ஏற்படுத்துகிறது

ஒவ்வொருவரும் விட்டிலிகோவை அனுபவிக்கலாம், இது தோலின் பகுதிகள் மங்கி அல்லது வெள்ளை நிறத்தில் தோன்றும். சருமத்தில் உள்ள மெலனோசைட் செல்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தால் தாக்கப்படும் போது விட்டிலிகோ தோன்றும், இதனால் அல்ட்ரா வயலட் கதிர்களின் வெளிப்பாட்டிலிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கும் போது நிறத்தை அளிக்கும் மெலனின் இல்லை. லேசான விட்டிலிகோ முதல் பல வகைகள் உள்ளன, பிரிவு ஒரு பகுதியில், உலகளாவியது. பொதுவாக, விட்டிலிகோ முதலில் கைகள், கைகள், கால்கள் அல்லது முகத்தில் தோன்றும். வடிவம் சுற்றியுள்ள தோலின் அதே அமைப்புடன் வெள்ளை திட்டுகளின் வடிவத்தில் உள்ளது. இருப்பினும், இந்த விட்டிலிகோ திட்டுகள் சளி சவ்வுகள், கண்கள், காதுகள் மற்றும் முடி வளரும் பகுதிகள் உட்பட உடலின் எந்தப் பகுதியிலும் தோன்றும்.

விட்டிலிகோ வகைகள்

ஒரு நபர் அனுபவிக்கும் விட்டிலிகோ வகை மாறுபடலாம், லேசானது முதல் கடுமையான விட்டிலிகோ வரை. விட்டிலிகோ வகைகளின் வகைப்பாடு பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
 • பொதுமைப்படுத்தப்பட்டது

விட்டிலிகோ வகைகள் பொதுமைப்படுத்தப்பட்டது மிகவும் பொதுவானது. விட்டிலிகோ உடலின் பல பகுதிகளில் தோராயமாக தோன்றும் போது அதன் முக்கிய பண்புகள் ஆகும். விட்டிலிகோவின் மற்றொரு பெயர் பிரிவு அல்லாத, விட்டிலிகோவின் 90% வழக்குகளில் ஏற்படுகிறது. முகம், கழுத்து மற்றும் கைகள் போன்ற சூரிய ஒளியில் அடிக்கடி வெளிப்படும் உடல் பாகங்களில் இந்த வெள்ளைத் திட்டுகள் அடிக்கடி தோன்றும்.
 • பிரிவு

விட்டிலிகோ போலல்லாமல் பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட, விட்டிலிகோ வகை பிரிவு உடலின் ஒரு பக்கம் அல்லது கைகள் அல்லது முகம் போன்ற உடலின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே தோன்றும்
 • மியூகோசல்

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இது ஒரு வகை விட்டிலிகோ ஆகும், இது வாயின் சளி சவ்வுகளில் அல்லது பிறப்புறுப்புகளைச் சுற்றி தோன்றும்.
 • அக்ரோஃபேஷியல்

விட்டிலிகோ வகையில் அக்ரோஃபேஷியல், அதாவது, விரல்கள் மற்றும் கால்விரல்களில் மட்டுமே வெள்ளை புள்ளிகள் தோன்றும்
 • குவிய

அரிய வகை விட்டிலிகோ உட்பட, சில உடல் பாகங்களில் மட்டுமே வெள்ளைத் திட்டுகள் தோன்றும், அவை மிகவும் அகலமாக இல்லை. கூடுதலாக, விட்டிலிகோ குவிய அல்லது ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவை ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பரவுவதில்லை. பொதுவாக, இந்த வகை விட்டிலிகோ குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிறது.
 • டிரைகோம்

விட்டிலிகோவில் முக்கோணம், உடலில் தோன்றும் புள்ளிகளின் நிறத்தில் வேறுபாடு உள்ளது என்று அர்த்தம். சில வெள்ளை நிறமாகவும் மற்ற பகுதிகள் இலகுவான நிறமியாகவும் இருக்கும். கூடுதலாக, சாதாரண தோல் நிறம் போன்ற நிறத்துடன் கூடிய பகுதிகளும் உள்ளன.
 • உலகளாவிய

விட்டிலிகோவின் உலகளாவிய வகைகளும் அரிதானவை. இந்த நிலையில், நோயாளியின் தோல் மேற்பரப்பில் 80% க்கும் அதிகமான நிறமி குறைபாடு உள்ளது. விட்டிலிகோ எந்த வயதினருக்கும் ஏற்படலாம். இருப்பினும், விட்டிலிகோ 10-30 வயதுடையவர்களுக்கு மிகவும் பொதுவானது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

விட்டிலிகோவின் தோற்றத்திற்கான காரணங்கள்

உண்மையில், லேசான அல்லது கடுமையான விட்டிலிகோவின் தோற்றத்திற்கான சரியான காரணம் உண்மையில் அறியப்படவில்லை. இருப்பினும், பல கோட்பாடுகள் தோன்றியுள்ளன, அவை:
 • ஆட்டோ இம்யூன் பிரச்சினைகள்

இந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்டவரின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு உண்மையில் அதை அழிக்கும் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குகிறது மெலனோசைட்டுகள். இதன் விளைவாக, சருமத்திற்கு நிறமி அல்லது நிறத்தை கொடுக்கும் மெலனின் இல்லை.
 • மரபணு காரணிகள்

பரம்பரை பரம்பரை காரணிகளையும் கவனியுங்கள். விட்டிலிகோவின் 30% வழக்குகள் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் அல்லது உறவினர்களிடமிருந்து பெறப்படுகின்றன.
 • நியூரோஜெனிக் காரணிகள்

இந்த நிலையில், காரணி நியூரோஜெனிக் நச்சுத்தன்மையுள்ள பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது மெலனோசைட்டுகள் தோலின் நரம்பு முனைகளில் வெளியிடப்பட்டது
 • சுய அழிவு

என்பதில் சிக்கல் உள்ளது மெலனோசைட்டுகள் இந்த பொருள் தன்னைத்தானே அழித்துக்கொள்ளச் செய்கிறது, அதனால் அது உகந்ததாக செயல்பட முடியாது.மேலே உள்ள பல காரணங்களுடன் கூடுதலாக, விட்டிலிகோ உணர்ச்சி அல்லது உடல் அழுத்தத்தால் ஏற்படலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில், மேற்கூறிய காரணிகளின் கலவையின் காரணமாக விட்டிலிகோவும் ஏற்படுகிறது. விட்டிலிகோ உள்ளவர்களுக்கு, எந்த வலியும் ஏற்படாது. இருப்பினும், சில நேரங்களில் சுற்றியுள்ள தோலை விட இலகுவான நிறத்தில் இருக்கும் பகுதிகள் மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன வெயில் அதிக நேரம் சூரிய ஒளியில் இருக்கும் போது. சருமத்தின் அந்த பகுதியில் குறைவான மெலனின் இருப்பதால், இது சூரிய ஒளியை அதிக உணர்திறன் கொண்டது.

விட்டிலிகோவின் தோற்றத்தின் அறிகுறிகள்

ஒரு நபருக்கு விட்டிலிகோ இருந்தால், தோலின் மேற்பரப்பில் வெள்ளைத் திட்டுகள் தோன்றுவது மிகவும் வெளிப்படையான அறிகுறியாகும். பெரும்பாலும், இந்த வெள்ளைத் திட்டுகள் அடிக்கடி சூரிய ஒளியில் வெளிப்படும் உடலின் பாகங்களில் தோன்றும். அதன் தோற்றத்தின் தொடக்கத்தில், விட்டிலிகோ சுற்றியுள்ள தோலின் நிறத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு இலகுவான நிறத்துடன் சிறிய புள்ளிகள் போல் தெரிகிறது. காலப்போக்கில், இந்த புள்ளிகள் வெள்ளை நிறத்தில் வெளிர் நிறமாக மாறும். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]] விட்டிலிகோவின் வடிவம் ஒழுங்கற்றது. சில நேரங்களில், விளிம்புகள் மிகவும் வீக்கமடைகின்றன, அவை சிவப்பு நிறமாகவும் அரிப்பு ஏற்படவும் செய்கின்றன. இருப்பினும், விட்டிலிகோ பொதுவாக எரிச்சல் அல்லது வலி போன்ற அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தாது.