இந்தோனேசியாவில் 8 சிறப்பு பல் மருத்துவத் தொழில்கள்

பல் மருத்துவர் தொழில் என்பது பல், ஈறுகள் மற்றும் வாய் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் ஒரு சுகாதார பயிற்சியாளராக பரவலாக அறியப்படுகிறது. ஒன்று மட்டுமல்ல, உண்மையில் பல் மருத்துவர்களுக்கும் நிபுணர்கள் உள்ளனர். பல் மருத்துவ நிபுணர்கள் பொதுவாக நீங்கள் அனுபவிக்கும் பகுதி அல்லது பல் மற்றும் வாய்வழி பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். சிறப்பு பல் மருத்துவர்களின் வகைகளை அறிந்துகொள்வது உங்கள் பிரச்சனைக்கு ஏற்ப சரியான மருத்துவரிடம் செல்ல உதவும்.

சிறப்பு பல் மருத்துவர்களின் வகைகள் மற்றும் அவர்களின் பாத்திரங்கள்

பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பல வகையான சிறப்பு பல் மருத்துவர்கள் உள்ளனர்.உங்கள் வாய்வழி குழியானது பல பல் மற்றும் வாய் சுகாதார பிரச்சனைகளுக்கு ஆபத்தில் உள்ளது, பல், ஈறு பிரச்சனைகள், அழகியல் தொடர்பான பிரச்சனைகள். அதைக் கையாள, உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு சிறப்பு பல் மருத்துவர்கள் தேவை. பல்வேறு பல்மருத்துவர் பட்டங்கள் மற்றும் பல் மற்றும் வாய்வழி பிரச்சனைகளை கையாள்வதில் அவற்றின் பங்குகள் கொண்ட பல் மருத்துவர் தொழிலின் சில சிறப்புகள் பின்வருமாறு.

1. வாய்வழி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் (Sp. BM)

வாய்வழி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் என்பது வாய் மற்றும் தாடைப் பகுதியில் பல்வேறு வகையான அறுவை சிகிச்சைகளைச் செய்யும் நிபுணர். வாய்வழி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் மறுசீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை, பல் உள்வைப்புகள், கட்டிகள் மற்றும் தாடை நீர்க்கட்டிகள் ஆகியவற்றையும் வழங்குகிறார்கள். வாய்வழி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் பல் பள்ளிக்குப் பிறகு 4-8 ஆண்டுகள் கூடுதல் பயிற்சி பெறுகின்றனர். வாய்வழி அறுவை சிகிச்சையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல் மருத்துவர்களால் பொதுவாக கையாளப்படும் நடைமுறைகளில் ஒன்று ஞான பல் அறுவை சிகிச்சை ஆகும்.

2. புரோஸ்டோடோன்டிஸ்ட் (Sp.Pros)

செயற்கைப் பற்கள் தயாரிக்கப்பட வேண்டிய பல் பிரச்சனைகள் ப்ரோஸ்டோடோன்டிக்ஸில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பல் மருத்துவர் மூலம் கையாளப்படுகிறது.சுக்கீரலில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பல் மருத்துவர் இயற்கையான பற்களை சரிசெய்வதிலும், காணாமல் போன பற்களை மாற்றுவதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். proshodontist பல்வகைகள், கிரீடங்கள், பல் உள்வைப்புகள், அல்லது வெனியர்ஸ் காணாமல் போன அல்லது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பல்லுக்கு பதிலாக.

3. ஆர்த்தடான்டிக் நிபுணர் (Sp.Ort)

ஒரு ஆர்த்தடான்டிஸ்ட் ஒரு நிபுணர் ஆவார், அவர் அசாதாரண நிலை அல்லது பற்கள் மற்றும் தாடைகளின் அமைப்பைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கிறார். இந்த விசேஷத்தின் முக்கிய குறிக்கோள், பற்களின் கடி செயல்பாட்டிற்கு தோற்றத்தை மேம்படுத்துவதாகும். உங்களுக்கு பிரேஸ்கள் அல்லது பிரேஸ்கள் தேவைப்பட்டால், ஆர்த்தடான்டிஸ்ட் உதவலாம். ஆர்த்தடான்டிக் நிபுணர்கள் பல் பள்ளிக்குப் பிறகு 2-3 ஆண்டுகள் கூடுதல் பயிற்சி பெறுகிறார்கள்.

4. பெரியோடோன்டிஸ்ட் (Sp.Perio)

பீரியண்டோன்டிஸ்ட் என்பது பல் மருத்துவர் ஆவார், அவர் வாயின் மென்மையான திசுக்கள் (ஈறுகள்) மற்றும் பிற துணை அமைப்புகளின் (பற்களின் எலும்புகள்) நோய்களைக் கண்டறிதல், சிகிச்சை செய்தல் மற்றும் தடுப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பெரியோடான்டாலஜியின் பக்கத்திலிருந்து தொடங்குதல், பீரியடோன்டிக்ஸ் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பல் மருத்துவர் வாயில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் கையாள்வதில் நிபுணரும் ஆவார். சிக்கலான மருத்துவ வரலாற்றைக் கொண்ட கடுமையான ஈறு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, பிரச்சனைக்கு சிகிச்சையளிக்க பீரியண்டோன்டிஸ்ட் தேவைப்படலாம். பல் மருத்துவப் பள்ளிக்குப் பிறகு பீரியடோன்டிஸ்ட்கள் 3 ஆண்டுகள் கூடுதல் பயிற்சி பெறுகிறார்கள். அறுவைசிகிச்சை தேவைப்படும் ஈறு பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கவும் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

5. பல் பாதுகாப்பு நிபுணர் (Sp.KG)

பற்களைப் பாதுகாப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல் மருத்துவர்கள் ரூட் சிகிச்சை நடைமுறைகளைச் செய்கிறார்கள் (ரூட் கால்வாய் சிகிச்சை) பல் மருத்துவ நிபுணர் அல்லது எண்டோடோன்டிஸ்ட் செயல்பாடு, பல் அழகியல் மற்றும் பற்களின் வேர்கள் உட்பட பற்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள திசுக்களின் நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கும் நிபுணர். பல் மருத்துவ நிபுணர்களும் செய்யலாம் வெனியர்ஸ் மற்றும் ப்ளீச் பல். இருப்பினும், அவரது முக்கிய சிறப்புகள் பல் துவாரங்கள், நிரப்புதல் மற்றும் வேர் அறுவை சிகிச்சை ஆகும். உங்களில் ரூட் சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்களுக்கு, பல் பாதுகாப்பில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல் மருத்துவர் தீர்வு. சில நோயாளிகள் பல்வலி தொடர்ந்து மற்றும் தொடர்ந்து இருந்தால் தங்கள் பற்களைப் பிரித்தெடுக்கலாம். இருப்பினும், பல் பாதுகாப்பில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல் மருத்துவர் உங்கள் பல்வலிக்கான காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து சிகிச்சையளிப்பார். அவர்கள் உங்கள் பல்லை அகற்றுவதற்கு முன், முடிந்தவரை உகந்ததாக வைக்க முயற்சிப்பார்கள். கன்சர்வேடிவ் பல் மருத்துவர்கள் பல் பள்ளிக்குப் பிறகு 2-3 ஆண்டுகள் கூடுதல் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.

6. வாய்வழி நோய் நிபுணர் (Sp.PM)

வாய்வழி நோய் நிபுணர் என்பது வாய், பற்கள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள நோய்களைக் கண்டறிந்து கண்டறியும் நிபுணர். இந்த பல் மருத்துவம் பல் மற்றும் வாய்வழி நோய்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியையும் நடத்துகிறது. வாய்வழி மருத்துவ நிபுணர்கள் பல் பள்ளிக்குப் பிறகு கூடுதலாக 3 ஆண்டுகள் பயிற்சி பெறுகின்றனர். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

7. பல் கதிரியக்க நிபுணர் (Sp.RKG)

பல் கதிரியக்கவியலில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு பல் மருத்துவர், எக்ஸ்ரே படங்கள் மற்றும் தரவுகளை (எக்ஸ்-கதிர்கள்) எடுத்து விளக்குவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். இந்த படங்கள் மற்றும் தரவுகளின் விளக்கத்தின் முடிவுகள், வாய் மற்றும் மாக்சில்லாவின் நோய்கள் அல்லது நிலைமைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் நிர்வகிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். பல் கதிரியக்க வல்லுநர்கள் பல் பள்ளிக்குப் பிறகு 2 கூடுதல் ஆண்டுகள் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.

8. குழந்தை பல் மருத்துவ நிபுணர் (Sp.KGA)

குழந்தை பல் மருத்துவ நிபுணர்கள், குழந்தைகள் முதல் பதின்வயதினர் வரையிலான குழந்தைகளின் பல் பிரச்சனைகளைக் கையாள்கின்றனர்.குழந்தை பல் மருத்துவ நிபுணர்கள் அல்லது பெடோடான்டிஸ்ட்கள், குழந்தைகள் முதல் பதின்வயதினர் வரை குழந்தைகளின் பற்களைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பவர்கள். குழந்தை பல் மருத்துவர்களுக்கு குழந்தைகளின் பற்கள் மற்றும் வாய்க்கு அவர்களின் வளர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்க சிறப்புத் தகுதிகள் உள்ளன. சரியான சிகிச்சை இல்லாமல், உங்கள் பிள்ளை தனது வாழ்நாள் முழுவதும் பல் சிதைவை சந்திக்க நேரிடும். குழந்தை பல் மருத்துவ நிபுணர்கள் பல் பள்ளிக்குப் பிறகு 2-3 ஆண்டுகள் கூடுதல் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.

சிறப்பு பல் மருத்துவர்கள் என்ன பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள்?

இந்த சிறப்புகளின் அடிப்படையில், சிறப்பு பல் மருத்துவர்கள் பொதுவாக பல் மற்றும் வாய்வழி பிரச்சனைகளுக்கு பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள், சிகிச்சைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்கின்றனர். பொதுவாக பல் மருத்துவர்கள் மற்றும் பல் நிபுணர்களால் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் சில நோய்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
 • பல் சிதைவு
 • உணர்திறன் வாய்ந்த பற்கள்
 • உடைந்த பல்
 • அழகியல் பிரச்சினைகள் மற்றும் பல் செயல்பாடு
 • பல் தாக்கம்
 • கெட்ட சுவாசம்
 • உலர்ந்த வாய்
 • வாய் அழற்சி (வாய்வழி லிச்சென் பிளானஸ்)
 • அல்சர்
 • டெம்போரோமாண்டிபுலர் கோளாறு (TMD)
 • தொண்டை பிரச்சனை
 • டான்சில்ஸ் அழற்சி (டான்சில்லிடிஸ்)
 • உமிழ்நீர் சுரப்பி பிரச்சினைகள்
 • வாயில் வெள்ளை அல்லது சாம்பல் திட்டுகள் (லுகோபிளாக்கியா)
 • துண்டான உதடுகள் மற்றும் நாக்கு
 • ஹரேலிப்
 • முக்கோசெல்
 • வாய் அழற்சி (ஸ்டோமாடிடிஸ்)
 • உடைந்த தாடை
 • வாய் புற்றுநோய்
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

நீங்கள் எப்போது பல் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும்?

பல் மற்றும் வாய்வழி பிரச்சனைகளால் ஏற்படும் அறிகுறிகள் அவசரநிலை அல்ல என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். இருப்பினும், நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் பின்வரும் நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் உடனடியாக பல் மருத்துவரைப் பார்க்கவும்.
 • அதிர்ச்சி காரணமாக உடைந்த அல்லது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பற்கள்
 • அதிர்ச்சி காரணமாக கன்னங்கள், ஈறுகள் மற்றும் நாக்கில் காயங்கள்
 • பற்கள், தாடை அல்லது வாயில் வலி
 • பல்வலி
 • வீக்கம் மற்றும் சிவப்பு ஈறுகள்
 • பற்கள் மற்றும் வாயில் இரத்தப்போக்கு
 • நீங்காத புற்று புண்கள்

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

பல்வேறு பல் மற்றும் வாய்வழி பிரச்சனைகளைத் தடுக்க, சிகிச்சையளிக்க மற்றும் சிகிச்சையளிக்க நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில பல் மருத்துவ நிபுணர்கள். மற்ற உடல் உறுப்புகளைப் போலவே, உங்கள் பற்கள் மற்றும் வாயின் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் பல் மருத்துவரிடம் செல்வதற்கு முன் பல் மற்றும் வாய் பிரச்சனைகள் தோன்றும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு 2 முறை பல் துலக்குதல் மற்றும் ஈறுகள், வாயின் கூரை, உள் கன்னங்கள் மற்றும் நாக்கு போன்ற ஆண்களின் வாய் பகுதிகளை சுத்தம் செய்வதன் மூலம் உங்கள் வாய் மற்றும் பல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ள முயற்சிக்கவும். ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கும் பல் மருத்துவரிடம் உங்கள் பல் மற்றும் வாய்வழி ஆரோக்கியத்தை சரிபார்க்க மறக்காதீர்கள். நீங்கள் பல் மற்றும் வாய்வழி பிரச்சனைகளை சந்தித்தால் அல்லது ஒரு சிறப்பு பல் மருத்துவரை அணுக விரும்பினால், நீங்கள் ஆலோசனை பெறலாம் நிகழ்நிலை அம்சங்களைப் பயன்படுத்தவும் மருத்துவர் அரட்டை SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகிள் விளையாட்டு இப்போது!