கல்வி உளவியலின் காலத்தை அறிந்து கொள்வது

கல்வி உளவியல் என்பது மனிதர்கள் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை ஆராயும் உளவியலின் ஒரு பிரிவாகும். இதில், கற்றல் முடிவுகள், கற்பித்தல் செயல்முறை, கற்றல் செயல்பாட்டில் உள்ள சிக்கல்கள் போன்ற தலைப்புகள் உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, மனிதர்கள் எப்படி புதிய தகவல்களை உள்வாங்குகிறார்கள் என்பதும் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தும் உளவியலாளர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரின் கற்றல் செயல்முறையில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவதில்லை. வாழ்க்கை முழுவதும் நிகழும் உணர்ச்சி, சமூக மற்றும் அறிவாற்றல் போன்ற பிற அம்சங்களும் ஒரு விளைவைக் கொண்டிருக்கின்றன.

கல்வி உளவியலின் தோற்றம்

மற்ற உளவியல் ஆய்வுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தத் துறை ஒப்பீட்டளவில் புதியது. இருப்பினும், வளர்ச்சி மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஜோஹன் ஹெர்பார்ட்டின் உருவத்தை பலர் கல்வி உளவியலின் தோற்றுவாய் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். ஹெர்பார்ட் ஒரு ஜெர்மன் தத்துவஞானி மற்றும் உளவியலாளர் ஆவார். ஒரு தலைப்பில் மாணவர்களின் ஆர்வம் கற்றல் செயல்முறையின் இறுதி முடிவில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவரது எண்ணிக்கை நம்புகிறது. அதுமட்டுமின்றி, சில விஷயங்களில் மாணவர்களின் ஆர்வத்தையும் அவர்கள் ஏற்கனவே பெற்றுள்ள அறிவையும் ஆசிரியர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று ஹெர்பார்ட் வலியுறுத்தினார். இதனால், மிகவும் பொருத்தமான கற்பித்தல் முறை எது என்பதை ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ளலாம். 19 ஆம் நூற்றாண்டில் தான், கல்வி உளவியலை ஆதரிக்கும் பிற கருத்துகளும் தோன்றின. ஆல்ஃபிரட் பினெட் தனது IQ சோதனைக் கருத்துடன், பாடங்களுக்குப் பதிலாக மாணவர்களின் மீது கவனம் செலுத்துவதை வலியுறுத்தும் ஜான் டீவி மற்றும் அறிவாற்றல், தாக்கம் மற்றும் மனோதத்துவ அம்சங்களைக் கற்றல் நோக்கங்களாக அறிமுகப்படுத்திய பெஞ்சமின் ப்ளூம்.

கல்வி உளவியல் கவனம்

உளவியலைப் புரிந்துகொள்வது குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்பதில் உங்களுக்கு உதவும் கல்வி உளவியல் துறையானது மிகவும் சிக்கலான கல்வி முறையைப் புரிந்து கொள்ள மிகவும் முக்கியமானது. அதனால்தான் இந்தத் துறையில் உள்ள உளவியலாளர்கள் ஒரு நபர் கற்கும் முறையை மேம்படுத்த ஆசிரியர்களுடன் மாணவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றலாம். கல்வி உளவியல் படிப்பிலிருந்து, உதவி தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு உதவ புதிய கற்றல் முறைகள் கண்டறியப்படும். மேலும், உளவியலாளர்களால் இன்னும் ஆழமாக ஆராயப்பட்ட சில தலைப்புகள் பின்வருமாறு:
 • கல்வி தொழில்நுட்பம்

மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள உதவும் பல்வேறு வகையான தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி மேலும் அறிக
 • கற்பித்தல் பொருள் வடிவமைப்பு

எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய புதிய கற்பித்தல் பொருட்களை வடிவமைத்தல்
 • சிறப்பு கல்வி

படிக்கும் போது சிறப்பு உதவி தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு உதவுதல்
 • பாடத்திட்ட மேம்பாடு

ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலும், பாடத்திட்டம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைகிறது, எனவே கற்றல் செயல்முறையை மேம்படுத்தக்கூடிய பாடத்திட்டம் எது என்பதைக் கண்டறிய வேண்டியது அவசியம்.
 • நிறுவன கற்றல்

ஒரு நிறுவனத்தில் புதிய தகவல்களை மக்கள் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் உள்வாங்குகிறார்கள் என்பதை ஆராய்தல்
 • திறமையான மாணவர்

சில திறமைகள் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உதவுதல்

கல்வி உளவியலில் செல்வாக்கு மிக்க நபர்

வரலாறு முழுவதும், கல்வி உளவியலின் வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நபர்கள் உள்ளனர். அவை:
 • ஜான் லாக்

கருத்தைக் கொண்டு வந்த பிரிட்டிஷ் தத்துவவாதி தபுலா ராசா, மனிதர்கள் உள்ளார்ந்த மன உள்ளடக்கம் இல்லாமல் பிறக்கிறார்கள். பின்னர், அறிவு வளரும்போது அனுபவம் மற்றும் கற்றல் மூலம் பெறப்படுகிறது.
 • வில்லியம் ஜேம்ஸ்

ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு கற்க உதவலாம் என்பதில் கவனம் செலுத்தும் அமெரிக்க உளவியலாளர்
 • ஆல்ஃபிரட் பினெட்

புலனாய்வு சோதனை அல்லது IQ சோதனையை முதலில் உருவாக்கிய பிரெஞ்சு உளவியலாளர். ஆரம்பத்தில், பிரஞ்சு அரசாங்கம் கற்றல் குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளை அடையாளம் காண உதவுவதற்காக இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது, இதனால் சிறப்பு கல்வி திட்டங்களை வடிவமைக்க முடியும்.
 • ஜான் டீவி

அமெரிக்காவின் செல்வாக்கு மிக்க உளவியலாளர், பயிற்சியின் மூலம் கற்றலின் முக்கியத்துவத்தை தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்
 • ஜீன் பியாஜெட்

சுவிஸ் உளவியலாளர் அறிவாற்றல் வளர்ச்சியின் கோட்பாட்டிற்கு பெயர் பெற்றவர் மரபணு அறிவாற்றல். குழந்தைகளுக்கான கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை பியாஜெட் வலியுறுத்தினார்.
 • எஃப். ஸ்கின்னர்

கற்றல் செயல்பாட்டில் ஊக்கம் மற்றும் தண்டனை வழங்குதல் என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர். இப்போது வரை, இந்த யோசனை இன்னும் ஏற்கனவே இருக்கும் கற்றல் முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கல்வி உளவியல் கண்ணோட்டம்

உளவியலின் வேறு எந்தத் துறையையும் போலவே, ஆராய்ச்சியாளர்களும் வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களைக் கொண்டுள்ளனர், அவை சிக்கல்களைத் தீர்க்க எடுக்கப்படலாம். எதையும்?

1. நடத்தை முன்னோக்கு

இந்தக் கண்ணோட்டத்தின்படி, கற்பித்தல் செயல்முறை ஒரு தூண்டுதலை வழங்கும் கொள்கையைக் குறிக்கிறது என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது (கண்டிஷனிங்) உதாரணமாக, நல்ல நடத்தை கொண்ட மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கும் ஆசிரியர். இது பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், இந்த முறை மாணவர்களின் நடத்தை, அறிவாற்றல் மற்றும் உள்ளார்ந்த உந்துதல் ஆகியவற்றின் அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக இல்லை என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டது.

2. வளர்ச்சிக் கண்ணோட்டம்

குழந்தைகள் எவ்வாறு அறிவைப் பெறுகிறார்கள் என்பதைப் பார்ப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள் திறன்கள் வயதாகும்போது புதியது. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட வயதிலும் குழந்தைகள் எப்படி நினைக்கிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது பயனுள்ள கற்பித்தல் முறைகளை வடிவமைக்க உதவும்.

3. அறிவாற்றல் கண்ணோட்டம்

சமீபத்திய தசாப்தங்களில் பிரபலமானது ஏனெனில் இது நினைவகம், நம்பிக்கை, உணர்ச்சி மற்றும் கற்றல் செயல்பாட்டில் உந்துதல் போன்ற அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது. அதாவது, ஒரு நபர் புதிய தகவலை எவ்வாறு சிந்திக்கிறார், கற்றுக்கொள்கிறார், நினைவில் கொள்கிறார் மற்றும் செயலாக்குகிறார் என்பதை உண்மையிலேயே புரிந்துகொள்கிறார்.

4. ஆக்கபூர்வமான முன்னோக்கு

குழந்தைகள் உலகின் அறிவியலை எவ்வாறு தீவிரமாக புரிந்துகொள்கிறார்கள் என்பதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு புதிய கற்றல் கோட்பாடு. சமூக மற்றும் கலாச்சார தாக்கங்கள் மிகவும் வலுவானவை, குழந்தைகள் கற்கும் விதத்தை பாதிக்கின்றன. ரஷ்ய உளவியலாளர் லெவ் வைகோட்ஸ்கி பற்றி ஒரு யோசனையைத் தூண்டியது நெருங்கிய வளர்ச்சி மண்டலம், குழந்தைகள் ஒரு சீரான சூழ்நிலையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். [[தொடர்புடைய-கட்டுரை]] மனிதர்கள் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை அறியும் ஆர்வத்துடன் கல்வி உளவியல் தொடர்ந்து வளரும். இது சாத்தியமற்றது அல்ல, எதிர்காலத்தில் புதிய கருத்துக்கள் அல்லது கோட்பாடுகள் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் அமைப்பில் திருப்புமுனையாக இருக்கும். குழந்தை வளர்ச்சி பற்றி மேலும் விவாதிக்க, குறிப்பாக பள்ளி வயதில், நேரடியாக மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். இப்போது பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள் ப்ளே.