குள்ளமானது ஒரு குறுகிய உடல் நிலை, இதோ தூண்டுதல்

குள்ளவாதம் என்பது மரபியல் காரணிகள் அல்லது சில மருத்துவ நிலைமைகள் காரணமாக குட்டையான நிலை. குள்ளத்தன்மை கொண்ட பெரியவர்களின் சராசரி உயரம் சுமார் 122 செ.மீ. இருப்பினும், குள்ளத்தன்மை என்பது, நாள்பட்ட ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால் வளர்ச்சி குன்றிய வளர்ச்சியிலிருந்து வேறுபட்டது. லிட்டில் பீப்பிள் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அமைப்பின் கூற்றுப்படி, குள்ளத்தன்மை என்பது வயது வந்தவரின் உயரம் 147 செ.மீ. உலகில், சுமார் 400 வகையான குள்ளர்கள் உள்ளன. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

குள்ளவாதத்தின் வகைகள் மற்றும் அதன் அறிகுறிகள்

குள்ளவாதத்தில் விகிதாசாரமற்ற மற்றும் விகிதாசார என இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. விகிதாச்சாரமற்ற குள்ளத்தன்மையில், உடற்பகுதி சாதாரணமானது, ஆனால் கைகள் மற்றும் கால்கள் குறுகியதாக இருக்கும். அல்லது, நீண்ட சட்டைகளுடன் கூடிய குட்டையான முதுகு. விகிதாசார குள்ள நிலையில் இருக்கும்போது, ​​அனைத்து உடல் பாகங்களும் சரியான விகிதாச்சாரத்தைக் காட்டுகின்றன, ஆனால் குறுகிய வடிவத்துடன். விகிதாசார குள்ளத்தன்மையின் முக்கிய காரணங்கள் வளர்சிதை மாற்ற மற்றும் ஹார்மோன் கோளாறுகள் வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைபாடு போன்றவை. குள்ளத்தன்மையின் சில வகைகள்:

1. அகோன்ட்ரோபிளாசியா

இது குள்ளத்தன்மையின் மிகவும் பொதுவான வகையாகும், குள்ளவாதத்தின் 70% வழக்குகள் அகோண்ட்ரோபிளாசியா ஆகும். பிறக்கும் ஒவ்வொரு 26,000-40,000 குழந்தைகளிலும் குறைந்தது 1 குள்ளத்தன்மை ஏற்படுகிறது. அகோண்ட்ரோபிளாஸ்டிக் குள்ளவாதத்தின் பண்புகள் நீண்ட தோள்கள் ஆனால் குறுகிய மேல் கால்கள் மற்றும் கைகள். மற்ற அம்சங்கள்:
 • நீண்ட நெற்றியுடன் பெரிய தலை
 • துருத்திக்கொண்டிருக்கும் தாடை
 • சீரற்ற பற்கள்
 • வளைந்த கீழ் முதுகெலும்பு
 • தட்டையான மற்றும் குறுகிய கால்கள்

2. ஸ்போண்டிலோபிஃபிசல் டிஸ்ப்ளாசியா (SED)

SED என்பது குறைவான பொதுவான வகை குள்ளத்தன்மை ஆகும், இது 95,000 குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது. முக்கிய அம்சம் ஒரு குறுகிய தோள்பட்டை, இது குழந்தைக்கு 5-10 வயது வரை தெரியவில்லை. SED குள்ளவாதத்தின் மற்ற அம்சங்கள்:
 • ஹரேலிப்
 • இடுப்பில் கீல்வாதம்
 • பலவீனமான கைகள் மற்றும் கால்கள்
 • மார்பு வடிவம் பீப்பாய் போன்றது ( பீப்பாய்-மார்பு )

3. டயஸ்ட்ரோபிக் டிஸ்ப்ளாசியா

இன்னும் அரிதானது, இந்த வகையான குள்ளத்தன்மை பிறக்கும் ஒவ்வொரு 100,000 குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது. இதை அனுபவிக்கும் நபர்களுக்கு குறுகிய கைகள் மற்றும் கன்றுகள் இருக்கும். கூடுதலாக, பிற அறிகுறிகள்:
 • கைகள் மற்றும் கால்களின் வடிவம் சாதாரணமானது அல்ல
 • வரையறுக்கப்பட்ட இயக்கம்
 • ஹரேலிப்
 • காதுகள் காலிஃபிளவர் போல இருக்கும்

4. எலும்பு டிஸ்ப்ளாசியா

குள்ளமான எலும்பு டிஸ்ப்ளாசியாவின் நிலை மரபணு மாற்றங்களால் ஏற்படுகிறது. இது பரம்பரை அல்லது பரம்பரை காரணமாக ஏற்படலாம். இதை அனுபவிக்க, ஒரு நபர் ஒருவரிடமிருந்து மட்டுமல்ல, இரு பெற்றோரிடமிருந்தும் மரபணு மாற்றத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

குள்ளத்தன்மைக்கான காரணங்கள்

இதுவரை, பல்வேறு ஆய்வுகள் குள்ளத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் 300 க்கும் மேற்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளன என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளன. முக்கிய காரணம் மரபணு காரணிகள் என்றாலும், பின்வருபவை போன்ற பிற சுகாதார நிலைகளும் தூண்டுதலாக இருக்கலாம்:

1. டர்னர் சிண்ட்ரோம்

டர்னர் சிண்ட்ரோம் பெண்களுக்கு மட்டுமே ஏற்படுகிறது. தூண்டுதல் என்பது இரண்டு சரியாகச் செயல்படும் X குரோமோசோம்களைப் பெறாத ஒரு குழந்தை, அதாவது ஒன்று மட்டும் சரியாகச் செயல்படும். X மற்றும் Y குரோமோசோம்கள் இருப்பதால் ஆண்களுக்கு இது கிடைப்பதில்லை.

2. அகோன்ட்ரோபிளாசியா

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, அகோண்ட்ரோபிளாசியா என்பது குள்ளத்தன்மை, இது பரம்பரை காரணமாக ஏற்படுகிறது. அவரது பெற்றோரில் ஒருவருக்கும் இதே நிலை உள்ளது என்பதே இதன் பொருள். இது குள்ளத்தன்மைக்கு மிகவும் பொதுவான காரணம்.

3. வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைபாடு

வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைபாட்டிற்கு என்ன காரணம் என்பது தெளிவாக இல்லை. சில நேரங்களில், இது ஒரு மரபணு மாற்றத்துடன் தொடர்புடையது.

4. ஹைப்போ தைராய்டிசம்

ஒரு குழந்தை இளமையாக இருக்கும் போது செயல்படாத தைராய்டு அல்லது ஹைப்போ தைராய்டிசம், வளர்ச்சி குன்றியது உட்பட பல்வேறு நோய்களை ஏற்படுத்தும். ஏற்படக்கூடிய பிற சிக்கல்கள் ஆற்றல் இல்லாமை, அறிவாற்றல் பிரச்சினைகள், வீங்கிய முகம்.

5. கருப்பையக வளர்ச்சி பின்னடைவு

குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது. கர்ப்பம் முதிர்ச்சியைத் தொடரலாம், ஆனால் குழந்தையின் அளவு வழக்கமாக வழக்கத்தை விட சிறியதாக இருக்கும். பொதுவாக, இந்த நிலை விகிதாசார குள்ளத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது.

குள்ளவாதத்தின் சிகிச்சை

குள்ளவாதத்தின் சிகிச்சையானது உடல் செயல்பாடுகளை அதிகரிப்பதையும், தினசரி செயல்பாடுகளைச் செய்யும்போது நோயாளியின் சுதந்திரத்தையும் அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, அத்துடன் குள்ளவாதத்திற்கு முழுமையாக சிகிச்சையளிக்க முடியாததால் ஏற்படும் சிக்கல்களை நீக்குகிறது, குறிப்பாக இது பரம்பரை காரணிகள் அல்லது மரபணு கோளாறுகளால் ஏற்படுகிறது. குள்ளவாதத்திற்கான சில சிகிச்சை முறைகள் பின்வருமாறு:

1. ஹார்மோன் சிகிச்சை

வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு தினமும் செயற்கை ஹார்மோன் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. 20 வயது வரை செயற்கை ஊசிகள் போடப்படுவதால் குழந்தைகள் அதிகபட்ச உயரத்தை அடைய முடியும். டர்னர் சிண்ட்ரோம் உள்ள குள்ளநோயாளிகளில், ஈஸ்ட்ரோஜன் என்ற ஹார்மோனின் ஊசிகளும் பருவமடைதல் மற்றும் பாலியல் உறுப்புகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும். இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஊசி பொதுவாக நோயாளி மாதவிடாய் நிற்கும் வரை வழங்கப்படும்.

2. ஆபரேஷன்

விகிதாச்சாரமற்ற குள்ளத்தன்மை கொண்ட நோயாளிகளில், எலும்பு வளர்ச்சியின் திசையையும் முதுகுத்தண்டின் வடிவத்தையும் மேம்படுத்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும், முதுகுத் தண்டு அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், மேலும் நோயாளிக்கு ஹைட்ரோகெபாலஸ் இருந்தால் மூளையில் உள்ள அதிகப்படியான திரவத்தை அகற்றவும்.

3. கால் நீள அறுவை சிகிச்சை

எலும்பு முறிவு சிக்கல்கள் மற்றும் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதால், குள்ளத்தன்மை உள்ளவர்களுக்கு கால் நீள அறுவை சிகிச்சை இன்னும் சர்ச்சைக்குரியதாகவே உள்ளது. இந்த செயலைச் செய்வதற்கு முன், இந்த செயலின் நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் பற்றி முதலில் உங்கள் மருத்துவரிடம் விவாதிக்க வேண்டும்.

குள்ளவாதத்தை தடுக்க முடியுமா?

குள்ளவாதம் என்பது தடுக்க முடியாத ஒரு நிலை, ஆனால் ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் அதன் தாக்கத்தை குறைக்க பல வழிகள் உள்ளன. சிறு வயதிலிருந்தே, குள்ளத்தன்மை கொண்டவர்கள் அதிகபட்ச வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தவும், எலும்பு மற்றும் தசை நிலையை மேம்படுத்தவும், உடல் உறுதியை பராமரிக்கவும், இயக்கத்தை மேம்படுத்தவும் பல்வேறு சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், குள்ளத்தன்மை கொண்டவர்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது. சமூகத்தின் சாய்வான பார்வையும் ஒரு மனச் சுமையாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிடவில்லை. குள்ளத்தன்மையை "ஏற்றுக்கொள்ள" சிறந்த வழி அதை தொடர்புகொள்வதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, குள்ளமான குழந்தைகளைக் கொண்ட பெற்றோருக்கு, அவர்களின் நிலையைப் பற்றி பள்ளிக்குச் சொல்லுங்கள், மேலும் நண்பர்களிடமிருந்து சகிப்புத்தன்மையைக் கேட்க பள்ளியை அழைக்கவும். மேலும், குள்ளன் கதைகளைச் சொல்லவும் அவர்களின் உணர்ச்சிகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒரு இடம் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உடல்நிலையைப் பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை, ஏனென்றால் குள்ளத்தன்மை கொண்டவர்கள் நீண்ட ஆயுளை வாழ முடியும். குள்ளத்தன்மையின் நிலை என்பது ஒரு நபரை வேலை செய்வதிலிருந்தும், படிப்பதிலிருந்தும், குடும்பம் நடத்துவதிலிருந்தும், சாதாரண மக்களைப் போல மற்ற விஷயங்களை அனுபவிப்பதிலிருந்தும் கட்டுப்படுத்தும் நிலையான விலை அல்ல. சில உடல்நலப் புகார்கள் இருந்தால் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க மறந்துவிடாதீர்கள் மற்றும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.