செவித்திறன் இழப்பு வகைகள் மற்றும் செய்யக்கூடிய சிகிச்சை நடவடிக்கைகள்

செவித்திறன் குறைபாடு என்பது ஒரு நபருக்கு கேட்கும் திறன் குறைந்துவிடும் ஒரு நிலை. செவிப்புலன் அமைப்பின் ஒரு பகுதி பாதிக்கப்படும் போது அல்லது சேதமடையும் போது இது நிகழலாம். செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள் கேட்க கடினமாக இருக்கலாம் அல்லது கேட்க முடியாமல் போகலாம் (காதுகேளாதவர்கள்). வயதுக்கு ஏற்ப ஏற்படும் காது கேளாமை (ப்ரெஸ்பைகுசிஸ்) என்பது காது கேளாமையின் மிகவும் பொதுவான வகையாகும். செவித்திறன் இழப்பை கடத்தும் காது கேளாமை, உணர்திறன் செவித்திறன் இழப்பு மற்றும் கலப்பு செவித்திறன் இழப்பு என மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். பின்வருபவை ஒரு விளக்கம் மற்றும் எடுக்கக்கூடிய செயல்களைக் கையாளுதல்.

கடத்தும் கேட்கும் இழப்பு

காது கால்வாய், செவிப்பறை அல்லது நடுத்தர காது மற்றும் சவ்வு (மல்லியஸ், இன்கஸ் மற்றும் நடுத்தர காதில் உள்ள மூன்று சிறிய எலும்புகள்) ஆகியவற்றில் உள்ள பிரச்சனைகளால் கடத்தும் செவிப்புலன் இழப்பு ஏற்படுகிறது.

கடத்தும் காது கேளாமைக்கான காரணங்கள்

கடத்தும் காது கேளாமை அல்லது கடத்தும் காது கேளாமைக்கான பல்வேறு காரணங்கள், உட்பட:
 • வெளிப்புற காது, காது கால்வாய் அல்லது நடுத்தர காது கட்டமைப்புகளின் குறைபாடுகள்
 • சளி பிடிக்கும் போது நடுத்தர காதில் திரவம் இருக்கும்
 • காது அழற்சி போன்ற காது நோய்த்தொற்றுகள், இது நடுத்தர காது தொற்று ஆகும், இதில் திரவம் குவிந்து செவிப்பறை மற்றும் சவ்வுகளின் இயக்கத்தில் குறுக்கிடலாம்.
 • ஒவ்வாமை
 • யூஸ்டாசியன் குழாயின் செயல்பாட்டை மோசமாக்குதல்
 • தொற்று, காயம் அல்லது கீறல் ஆகியவற்றால் காதுகுழி துளையிடப்பட்ட அல்லது கிழிந்துள்ளது.
 • ஒரு தீங்கற்ற கட்டி உள்ளது
 • உருவாகும் காது மெழுகு
 • காது கால்வாயின் தொற்று
 • காதுக்குள் ஒரு வெளிநாட்டு பொருள் நுழைதல்
 • ஓட்டோஸ்கிளிரோசிஸ், இது நடுத்தர காதில் உருவாகும் அசாதாரண எலும்பு வளர்ச்சியாகும்.

கடத்தும் காது கேளாமைக்கான சிகிச்சை

நோய்த்தொற்றுகளால் ஏற்படும் காது கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் அல்லது பூஞ்சை எதிர்ப்பு மருந்துகள் போன்ற மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படலாம். இதற்கிடையில், சில வகையான கோளாறுகள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் சிகிச்சையளிக்கப்படலாம், எடுத்துக்காட்டாக, பிறவி காது கால்வாய் இல்லாததால் ஏற்படும் காது கேளாமை அல்லது பிறப்பிலிருந்து காது கால்வாய் திறக்கத் தவறியது. பிறவி அல்லது தலையில் ஏற்பட்ட காயம் மற்றும் ஓட்டோஸ்கிளிரோசிஸ் காரணமாக நடுத்தரக் காது கட்டமைப்புகளில் குறைபாடு அல்லது செயலிழப்பு ஏற்பட்டால் அறுவை சிகிச்சையும் செய்யப்படுகிறது. பொதுவாக காதில் உள்ள தீங்கற்ற கட்டிகளை அகற்ற அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. கடத்தும் செவித்திறன் இழப்பை எலும்பு கடத்தும் செவிப்புலன் கருவிகள் அல்லது ஒசியோஇன்கிரேட்டட் செவிப்புலன் கருவிகள் மூலம் சிகிச்சை செய்யலாம். இந்த காது கேட்கும் கருவி அறுவை சிகிச்சை மூலம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. செவிப்புல நரம்பின் நிலையைப் பொறுத்து, கடத்தும் செவிப்புலன் இழப்பிற்கு சிகிச்சையளிக்க வழக்கமான செவிப்புலன் கருவிகளும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

உணர்திறன் காது கேளாமை

சென்சோரினியூரல் செவிப்புலன் இழப்பு (SNHL) அல்லது சென்சார்நியூரல் செவிப்புலன் இழப்பு உள் காது கட்டமைப்புகளுக்கு சேதம் அல்லது செவிப்புலன் நரம்புக்கு சேதம் ஏற்படுகிறது. பெரியவர்களில் 90 சதவீத காது கேளாமைக்கு சென்சார்நியூரல் காது கேளாமையே காரணம்.

சென்சார்நியூரல் கேட்கும் இழப்புக்கான காரணங்கள்

சென்சார்நியூரல் செவித்திறன் இழப்புக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானவை உரத்த சத்தங்கள், மரபணு காரணிகள் மற்றும் வயதானவை (ப்ரெஸ்பைகுசிஸ்). கூடுதலாக, உணர்திறன் காது கேளாமை ஏற்படுகிறது:
 • தலையில் காயம்
 • சில வைரஸ்கள் அல்லது நோய்கள்
 • உள் காதுகளின் ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள்
 • உள் காது குறைபாடுகள்
 • மெனியர் நோய்
 • ஓட்டோஸ்கிளிரோசிஸ்
 • கட்டி.

சென்சார்நியூரல் கேட்கும் இழப்புக்கான சிகிச்சை

வைரஸ் தோற்றத்தின் திடீர் சென்சார்நியூரல் செவிப்புலன் இழப்பு என்பது கார்டிகோஸ்டீராய்டுகளுடன் சிகிச்சையளிக்கப்படக்கூடிய அவசரநிலை ஆகும். கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் உரத்த சத்தங்களுக்கு வெளிப்பட்ட பிறகு கோக்லியர் முடி செல்களின் வீக்கம் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம். உள் காதைத் தாக்கும் தன்னுடல் தாக்க நோய்களில், கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் நீண்ட காலத்திற்கு வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் பிற மருந்து சிகிச்சையுடன் ஒத்துப்போகின்றன. காது கேளாமை தலையில் ஏற்பட்ட காயத்தால் உள் காது பெட்டியை உடைத்து உள் காதில் விஷம் உண்டாக்கினால், இந்த நிலைக்கு சிகிச்சையளிக்க அவசர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படலாம். இதற்கிடையில், Ménière நோயினால் ஏற்படும் காது கேளாமைக்கு குறைந்த சோடியம் உணவு, சிறுநீரிறக்கிகள் மற்றும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் மருத்துவ ரீதியாக சிகிச்சையளிக்க முடியும். நரம்பு மண்டலத்தின் நோய்களால் ஏற்படும் உணர்திறன் இழப்பு, அதை ஏற்படுத்தும் நோயின் வகையின் அடிப்படையில் சிகிச்சையளிக்கப்படும். இதற்கிடையில், காது கேளாமை மீள முடியாததாக இருந்தால், கேட்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படும். காது கேட்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்திய பிறகும் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்றால், காக்லியர் இம்ப்லாண்ட் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படலாம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

கலவையான காது கேளாமை

கலப்பு செவித்திறன் இழப்பு அல்லது கலப்பு காது கேளாமை என்பது வெளிப்புற அல்லது நடுத்தர காதுகளின் கடத்தும் கோளாறுகள் மற்றும் உள் காது அல்லது செவிப்புல நரம்பின் உணர்திறன் கோளாறுகளின் கலவையாகும். இந்த நிலை வெளிப்புற அல்லது நடுத்தர காது மற்றும் உள் காது அல்லது செவிப்புலன் நரம்பு ஆகியவற்றில் ஒரு பிரச்சனையைக் குறிக்கலாம்.

கலவையான காது கேளாமைக்கான காரணங்கள்

பின்வரும் நிபந்தனைகளால் கலவையான காது கேளாமை ஏற்படலாம்:
 • தலையில் காயம்
 • நீண்ட கால தொற்று
 • காது கேளாத குடும்ப வரலாறு.
இந்த நிலை ஒன்று அல்லது இரண்டு காதுகளிலும் கேட்கும் இழப்பை ஏற்படுத்தும், மேலும் இது திடீரென்று அல்லது மெதுவாக நிகழலாம், அது காலப்போக்கில் மோசமாகிவிடும். உங்களுக்கு திடீரென காது கேளாமை ஏற்படுவதாக உணர்ந்தால், உடனடியாக அருகிலுள்ள ENT நிபுணரை அணுகி சரியான சிகிச்சையைப் பெறவும்.

கலப்பு காது கேளாமைக்கான சிகிச்சை

ஒரு நபருக்கு கலவையான செவித்திறன் இழப்பு ஏற்பட்டால், அவர் முதலில் கடத்தும் கூறு சிகிச்சையை மேற்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கலவையான காது கேளாமைக்கான சிகிச்சையில் மருந்து, அறுவை சிகிச்சை மற்றும் செவிப்புலன் கருவிகள் அல்லது கோக்லியர் உள்வைப்புகளின் பயன்பாடு ஆகியவை அடங்கும்.