பின்வரும் 5 வகையான கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் சிகிச்சையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயில் (கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்), நோயின் தீவிரத்திற்கு ஏற்ப சிகிச்சை சரிசெய்யப்படும். எனவே, கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையானது ஒரு நோயாளிக்கு மற்றொருவருக்கு வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயில் இன்னும் நோய் முன்னேற்றத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில், மருத்துவ சிகிச்சையானது பொதுவாக அறுவை சிகிச்சை, கதிரியக்க சிகிச்சை அல்லது இரண்டின் கலவையாக இருக்கும். இதற்கிடையில், கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் மேம்பட்ட நிலைகளில், பொது கீமோதெரபியுடன் அல்லது இல்லாமல் கதிரியக்க சிகிச்சை ஒரு விருப்பமாகும். கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயானது நோய் தீவிரமடைவதற்கு முன்பே சிகிச்சையை ஆரம்பத்திலேயே மேற்கொண்டால் குணப்படுத்த முடியும். நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் சிகிச்சையின் வகைகள் இங்கே உள்ளன.

1. கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கான அறுவை சிகிச்சை

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையின் முக்கிய வகை அறுவை சிகிச்சை ஆகும். சில நேரங்களில், இந்த சிகிச்சையானது கீமோதெரபி அல்லது கதிர்வீச்சு சிகிச்சையுடன் இருக்கும். அறுவைசிகிச்சைக்கு முன் கட்டியைக் குறைக்க உதவுவது அல்லது அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகும் எஞ்சியிருக்கும் புற்றுநோய் செல்களைக் கொல்வதே குறிக்கோள். நோயின் வளர்ச்சி மற்றும் பரவலைப் பொறுத்து பல வகையான கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்படலாம். சில வகையான அறுவை சிகிச்சைகள் குழந்தைகளைப் பெறுவதற்கான உங்கள் திறனையும் பாதிக்கலாம். கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையின் வகைகள் பின்வருமாறு.

கன்னிசேஷன்

கன்னிசேஷன் என்பது கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயை அகற்றும் ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஆகும், அது இன்னும் சிறியதாகவும் பரவாமல் உள்ளது. கருப்பை வாயில் உள்ள சில அசாதாரண செல்களை மருத்துவர் அகற்றுவார்.

மொத்த கருப்பை நீக்கம்

இந்த அறுவை சிகிச்சையானது கருப்பை வாய்க்கு அப்பால் பரவாத சிறிய புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க செய்யப்படுகிறது. இந்த அறுவை சிகிச்சையில், மருத்துவர் நோயாளியின் கருப்பை மற்றும் கருப்பை வாய் ஆகியவற்றை ஒரே நேரத்தில் அகற்றுவார்.

மாற்றியமைக்கப்பட்ட தீவிர கருப்பை நீக்கம்

புற்றுநோய் இன்னும் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால், கருப்பை வாய்க்கு வெளியே மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவாமல் இருந்தால் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. இந்த அறுவை சிகிச்சையில், மருத்துவர் கருப்பை மற்றும் கருப்பை வாய், கருப்பையை வைத்திருக்கும் தசைகள் ஆகியவற்றை அகற்றுவார். கூடுதலாக, மருத்துவர் கருப்பை வாய்க்கு அடுத்துள்ள யோனியின் மேல் பகுதியையும், நிணநீர் முனைகளையும் அகற்றுவார்.

டிராக்லெக்டோமி

நோயாளியின் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் இன்னும் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால், நீங்கள் இன்னும் குழந்தைகளைப் பெற விரும்பினால், இந்த செயல்முறை ஒரு சிகிச்சை விருப்பமாக இருக்கலாம். இந்த நடைமுறையில், மருத்துவக் குழு கருப்பை வாய் மற்றும் யோனியின் மேல் பகுதியை அகற்றி, கருப்பையின் பெரும்பகுதியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்.

இடுப்பு லிஃப்ட்

புற்றுநோய் மீண்டும் வந்து கருப்பை வாயின் வெளிப்புற பகுதிக்கு பரவினால் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கருப்பை வாய், கருப்பை மற்றும் நிணநீர் முனைகளை அகற்ற இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. புற்றுநோயின் பரவலைப் பொறுத்து மற்ற உறுப்புகளை அகற்றுவதும் சாத்தியமாகும்.

2. கதிர்வீச்சு சிகிச்சை

கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ஒளியைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது எக்ஸ்ரே உயர் ஆற்றல் கதிர்வீச்சு, அல்லது பிற வகையான கதிர்வீச்சு, புற்றுநோய் செல்களைக் கொல்ல அல்லது அவற்றின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது. கதிர்வீச்சு சிகிச்சையில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன, அதாவது:
  • வெளிப்புற கதிர்வீச்சு சிகிச்சை. இந்த சிகிச்சையானது உடலுக்கு வெளியே கதிர்வீச்சை வெளியிடும் கருவியைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் உடலின் உள்ளே புற்றுநோய்க்கு கதிர்வீச்சை அனுப்புகிறது.
  • உள் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை. இந்த சிகிச்சையானது உடலில் நேரடியாக கதிர்வீச்சை வெளியிடும் கருவியைப் பயன்படுத்துகிறது, இது புற்றுநோயின் இடத்திற்கு அருகில் உள்ளது.

3. கீமோதெரபி

கீமோதெரபி என்பது புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையாகும், இது புற்றுநோய் உயிரணுக்களின் வளர்ச்சியை நிறுத்த அல்லது உயிரணுக்கள் பிரிவதைத் தடுப்பதன் மூலம் அவற்றைக் கொல்ல மருந்துகளைப் பயன்படுத்துகிறது. கீமோதெரபி வாய்வழியாக கொடுக்கப்படலாம் அல்லது நரம்பு அல்லது தசையில் செலுத்தப்படும். கூடுதலாக, இந்த செயல்முறை செரிப்ரோஸ்பைனல் திரவம், உறுப்புகள் அல்லது வயிறு போன்ற பிற உடல் பாகங்கள் மூலமாகவும் கொடுக்கப்படலாம்.

4. இலக்கு சிகிச்சை

இந்த சிகிச்சையானது குறிப்பிட்ட புற்றுநோய் செல்களை அடையாளம் கண்டு தாக்குவதற்கு, சுற்றியுள்ள சாதாரண செல்களை சேதப்படுத்தாமல், மருந்துகள் அல்லது பிற பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை சிகிச்சையாகும்.

5. நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை

நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை அல்லது நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை என்பது நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு அல்லது நோயாளியின் சொந்த நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் ஒரு சிகிச்சையாகும். உடலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது உடலுக்கு வெளியில் இருந்து சேர்க்கப்படும் ஒரு பொருள், புற்றுநோய்க்கு எதிரான உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்பை ஊக்குவிக்க, நேரடியாக அல்லது சேமிக்க பயன்படுகிறது. சிகிச்சையின் சரியான வகையைத் தீர்மானிக்க, நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டும். ஏனெனில், மருத்துவர் உங்கள் உடலின் நிலைக்கு ஏற்ப பரிசீலிப்பார், அதனால் வழங்கப்படும் சிகிச்சை பொருத்தமானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.