சாதாரண மற்றும் அசாதாரண இரத்த pH ஐப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் அதை எவ்வாறு அறிவது

இரத்த pH என்ற வார்த்தையை நீங்கள் எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இரத்த pH என்பது தமனிகள் அல்லது இரத்த நாளங்களில் இரத்தத்தின் அமிலத்தன்மையின் அளவைக் காட்டும் ஒரு குறிகாட்டியாகும். இரத்தம் உட்பட ஒரு கரைசலின் அமிலத்தன்மை pH (ஹைட்ரஜன் திறன்) அளவைப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகிறது, இது அமில-அடிப்படை அளவுகோல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. pH அளவுகோல் 0 முதல் 14 வரை இருக்கும். pH அளவில் சிறிய மாற்றங்கள் அமிலத்தன்மையில் பெரிய மாற்றங்களைக் குறிக்கலாம். இதற்கிடையில், மனித இரத்த pH இல் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அடிப்படை மருத்துவ பிரச்சனையைக் குறிக்கலாம். குறைந்த pH கொண்ட தீர்வுகள் ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் அதிக செறிவு மற்றும் அமிலத்தன்மை கொண்டவை. இதற்கிடையில், அதிக pH கொண்ட ஒரு தீர்வு குறைந்த ஹைட்ரஜன் செறிவு மற்றும் காரத்தன்மை கொண்டது. மேலே உள்ள விளக்கத்தின் அடிப்படையில், சாதாரண இரத்த pH என்பது இரத்தத்தின் அமிலத்தன்மையின் அளவு என்று கூறலாம்.

சாதாரண மற்றும் அசாதாரண இரத்த pH ஐப் புரிந்துகொள்வது

கீழே உள்ள சாதாரண இரத்த pH மற்றும் அசாதாரண இரத்த pH இரண்டையும் புரிந்து கொள்ள உதவும்.

1. சாதாரண இரத்த pH

நரம்புகளில் சாதாரண இரத்த pH 7.35 முதல் 7.45 வரை இருக்கும். இந்த நிலை இரத்தத்தின் சாதாரண அமிலத்தன்மை சற்று காரமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், இரத்தத்தின் அமிலத்தன்மை உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு சமமாக இருக்காது. எடுத்துக்காட்டாக, வயிற்றில், சாதாரண pH 1.5 முதல் 3.5 வரை இருக்கும் மற்றும் அமிலமாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகள் மற்றும் உடலில் உள்ள மற்ற அமைப்புகள் சரியாக செயல்பட சாதாரண இரத்த pH அளவுகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். நுரையீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் இரத்தத்தின் pH ஐ கட்டுப்படுத்தும் இரண்டு முக்கிய உறுப்புகளாகும்.
 • கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்றும் செயல்முறையின் மூலம் நுரையீரல் இரத்த pH ஐ விரைவாகக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
 • சிறுநீரகங்கள் சிறுநீரில் அமிலத்தை வெளியேற்றுவதன் மூலம் சாதாரண இரத்த pH ஐ ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இந்த உறுப்பு பைகார்பனேட்டை உற்பத்தி செய்து ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் மனித இரத்தத்தின் pH ஐ அதிகரிக்கலாம்.
சுவாச செயல்முறையின் மூலம் இரத்த pH ஐ ஒழுங்குபடுத்துவது மிக விரைவாக நடைபெறலாம், ஒருவேளை சில நொடிகளில். இதற்கிடையில், சிறுநீரகங்களால் இரத்த pH இன் இயல்பான கட்டுப்பாடு நீண்ட காலம் நீடிக்கும், இது மணிநேரம் முதல் நாட்கள் வரை இருக்கலாம்.

2. அசாதாரண இரத்த pH

அசாதாரண இரத்த pH என்பது சாதாரண இரத்த pH வரம்பிற்கு வெளியே உள்ள இரத்த அமிலத்தன்மையின் அளவு. அசாதாரண இரத்த pH ஐக் குறிக்கும் இரண்டு நிபந்தனைகள் உள்ளன, அதாவது அமிலத்தன்மை மற்றும் அல்கலோசிஸ்.
 • அமிலத்தன்மை என்பது இரத்தம் மிகவும் அமிலமாக இருக்கும் போது, ​​pH 7.35 க்கும் குறைவாக இருக்கும் போது ஏற்படும் ஒரு நிலை.
 • இரத்தத்தில் காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் போது, ​​pH 7.45க்கு மேல் இருக்கும் போது அல்கலோசிஸ் ஏற்படுகிறது.
இரத்தத்தின் சாதாரண pH ஐ மாற்றும் நிலைமைகள் ஒரு உடல்நலப் பிரச்சனை அல்லது அவசரகால நிலையைக் குறிக்கலாம்:
 • ஆஸ்துமா தாக்குதல்
 • அதிர்ச்சி
 • தொற்று
 • நீரிழிவு நோய்
 • விஷம்
 • இரத்தப்போக்கு
 • போதை அதிகரிப்பு
 • சிறுநீரக நோய்
 • இருதய நோய்
 • நுரையீரல் நோய்.
கூடுதலாக, உடலில் இரத்த pH இல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய நான்கு நிபந்தனைகள் உள்ளன:
 • வளர்சிதை மாற்ற அல்கலோசிஸ், இது பைகார்பனேட் அதிகரிப்பு அல்லது அமில அளவு குறைவதால் ஏற்படும் ஒரு நிலை.
 • சுவாச அல்கலோசிஸ், இது வழக்கத்தை விட அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடை உடல் வெளியேற்றும் போது ஏற்படும் ஒரு நிலை.
 • வளர்சிதை மாற்ற அமிலத்தன்மை, இது பைகார்பனேட் குறைவதால் அல்லது அமில அளவு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் ஒரு நிலை.
 • சுவாச அமிலத்தன்மை, இது வழக்கத்தை விட குறைவான கார்பன் டை ஆக்சைடை உடல் வெளியேற்றும் போது ஏற்படும் நிலை.
இரத்த pH அளவை ஆரோக்கியமான வரம்பிற்குத் திரும்பப்பெற, சாதாரண இரத்த pH மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பிரச்சனையைக் கண்டறிந்து சிகிச்சையளிப்பது முக்கியம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

இரத்தத்தின் pH ஐ எவ்வாறு அறிவது

இரத்த வாயு பகுப்பாய்வு (AGD) உங்கள் இரத்தத்தின் pH ஐக் கண்டறிய உதவும். உங்கள் இரத்தத்தின் pH ஐக் கண்டறிய, உங்கள் இரத்தத்தில் எவ்வளவு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளது என்பதை அளவிடுவதற்கு நீங்கள் தமனி இரத்த வாயு (AGD) பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். பரிசோதனையைச் செய்ய ஊசியைப் பயன்படுத்தி இரத்த மாதிரி எடுக்க வேண்டும். பின்னர் இரத்த மாதிரி பரிசோதனைக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. வழக்கமான உடல்நலப் பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக அல்லது உங்களுக்கு சிறப்பு உடல்நிலை இருக்கும்போது இரத்த pH பரிசோதனையை மருத்துவர் செய்யலாம். இரத்த pH சோதனைக்கு கூடுதலாக, pH சோதனைக்கு பல விருப்பங்கள் உள்ளன, அவை வீட்டிலேயே சுயாதீனமாக செய்யப்படலாம்:
 • லிட்மஸ் காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி சிறுநீர் பரிசோதனை மூலம் இரத்தத்தின் pH ஐ பரிசோதித்தல். உங்கள் இரத்த pH அளவை நீங்கள் உறுதியாக அறிய முடியாது. இருப்பினும், இந்த சோதனை சமநிலையற்ற ஒன்றைக் கண்டறிய உதவும்.
 • விரலால் குத்தப்பட்ட இரத்த pH சோதனை, ஆனால் முடிவுகள் மருத்துவரால் செய்யப்படும் இரத்த pH சோதனையைப் போல துல்லியமாக இருக்காது.
இரத்தத்தின் pH ஏற்றத்தாழ்வைக் குறிக்கும் போது, ​​இந்த நிலை கவனிக்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் இது சிறுநீரகங்கள் அல்லது நுரையீரல் போன்ற சில உடல் உறுப்புகளில் ஏற்படும் உடல்நலப் பிரச்சினைகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். இரத்த pH இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புவது கடினமாக இருந்தால், இந்த நிலை மிகவும் கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். சாதாரண இரத்த pH ஐ மீட்டெடுக்க, நீங்கள் அடிப்படை நிலையை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். காரணத்தைப் பொறுத்து, இரத்த pH இல் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அதிக நேரம் அல்லது குறைவாக எடுக்கலாம். உடல்நலப் பிரச்சனைகள் குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், SehatQ குடும்ப நலப் பயன்பாட்டில் நேரடியாக உங்கள் மருத்துவரிடம் இலவசமாகக் கேட்கலாம். App Store அல்லது Google Play இல் SehatQ பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும்.