அதிர்ச்சியின் வகைகள் மற்றும் கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்

அதிர்ச்சி என்பது ஒரு அவசர நிலை, இது மரணத்தை ஏற்படுத்தும் சாத்தியம் உள்ளது. அதிர்ச்சியின் அறிகுறிகளும் அறிகுறிகளும் மாறுபடலாம், நபருக்கு நபர் வேறுபடலாம், ஏனெனில் இது அனுபவிக்கும் வகையைப் பொறுத்தது. எனவே, இந்த மருத்துவ நிலை குறித்து நீங்கள் அதிக விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

இந்த வகை மருத்துவ அதிர்ச்சி உளவியல் அதிர்ச்சியிலிருந்து வேறுபட்டது

மருத்துவ அதிர்ச்சி என்பது உணர்ச்சி அல்லது உளவியல் அதிர்ச்சியிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உளவியல் அதிர்ச்சி பொதுவாக உணர்ச்சி ரீதியாக அதிர்ச்சியளிக்கும், பயமுறுத்தும் அல்லது அதிர்ச்சிகரமான நிகழ்வுக்குப் பிறகு ஏற்படுகிறது. மருத்துவ அதிர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் உடலில் இரத்த ஓட்டம் இல்லாததால் செல்கள் மற்றும் திசுக்கள் போதுமான ஆக்ஸிஜனைப் பெற முடியாது. மருத்துவ அதிர்ச்சி பல வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது பல்வேறு காரணங்களால் தூண்டப்படலாம். எனவே, அதிர்ச்சியை அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு நோயாளியின் மருத்துவ அறிகுறிகளும் அதிர்ச்சியின் வகை மற்றும் அதன் காரணத்தைப் பொறுத்து நிச்சயமாக வித்தியாசமாக இருக்கும்.

வெவ்வேறு வகையான அதிர்ச்சி மற்றும் தோன்றும் வெவ்வேறு அறிகுறிகள்

பொதுவாக, அறிகுறிகளின் அடிப்படையில், அதிர்ச்சி ஹைபோவோலெமிக் ஷாக், கார்டியோஜெனிக் ஷாக், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஷாக் மற்றும் தடுப்பு அதிர்ச்சி என நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அதிர்ச்சியின் வகைகளின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வகைப்பாடுகளும் ஹைபோடென்ஷன் அல்லது குறைந்த இரத்த அழுத்தத்தின் முக்கிய அறிகுறியாக உள்ளன. இரத்த அழுத்தத்தில் இந்த வீழ்ச்சியின் அறிகுறிகள், அதிர்ச்சியின் வகையைப் பொறுத்து விரைவாகவோ அல்லது மெதுவாகவோ ஏற்படலாம். இருப்பினும், ஹைபோடென்ஷன் என்பது அதிர்ச்சி தீர்க்கப்படவில்லை அல்லது ஏற்கனவே ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். ஹைபோடென்ஷனைத் தவிர, ஒவ்வொரு வகை அதிர்ச்சியும் பல்வேறு குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளையும் அறிகுறிகளையும் கொண்டுள்ளது. இதோ விளக்கம்:

ஹைபோவோலெமிக் அதிர்ச்சி

ஹைபோவோலெமிக் அதிர்ச்சி என்பது மிகவும் பொதுவான வகை அதிர்ச்சியாகும். இது உடலில் திரவம் அல்லது இரத்தம் இல்லாததால் ஏற்படும் அதிர்ச்சியாகும் (ஹைபோவோலீமியா). இரத்தப்போக்கு (இரத்தப்போக்கு அதிர்ச்சி) அல்லது உடல் திரவங்கள் மற்றும் நீரிழப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் ஒரு செயல்முறை காரணமாக ஹைபோவோலெமிக் அதிர்ச்சி ஏற்படலாம். இழந்த உடல் திரவங்கள் அல்லது இரத்தத்திற்கான இழப்பீடாக, உடல் இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்க முயற்சிக்கும். ஹைபோவோலெமிக் அதிர்ச்சியின் பல்வேறு அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:
 • வேகமான இதய துடிப்பு அல்லது துடிப்பு
 • வேகமான மூச்சு
 • கண்ணி விரிசல் (ஒளி காரணமாக மாணவர் அளவில் மாற்றம்)
 • வெளிர் மற்றும் குளிர்ந்த தோல்
 • வியர்வை
 • மிகவும் கடுமையான கட்டத்தில், நோயாளி சோம்பல், குழப்பம் மற்றும் சுயநினைவின்றி தோன்றலாம்
 • வெளிப்புற காரணிகளால் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவர் அனுபவிக்கலாம்:
 • செரிமான அமைப்பிலிருந்து இரத்தப்போக்கு காரணமாக அதிர்ச்சி ஏற்பட்டால், இரத்தத்துடன் வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு இருக்கலாம்.

விநியோக அதிர்ச்சி

இரத்த நாளங்கள் அவற்றின் வலிமையைத் தக்கவைக்க முடியாதபோது விநியோக அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது, இதன் விளைவாக வாசோடைலேஷன் (இரத்த நாளங்கள் விரிவடைகிறது). இரத்த நாளங்கள் தளர்ந்து விரிவடையும் போது இரத்த அழுத்தம் குறையும். இந்த வகையான விநியோக அதிர்ச்சிக்கான இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் (அனாபிலாக்டிக் அதிர்ச்சி) மற்றும் கடுமையான தொற்றுகள் (செப்சிஸ்). இந்த வகையான விநியோக அதிர்ச்சியில் கீழே உள்ள பல்வேறு அறிகுறிகளும் அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம்.
 • படை நோய், சிவந்த தோல், அரிப்பு, முகத்தின் வீக்கம் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் (அனாபிலாக்டிக் அதிர்ச்சியில்)
 • காய்ச்சல், வறண்ட வாய், சுருக்கம், உலர்ந்த, உறுதியற்ற தோல் (செப்சிஸில்)
 • வேகமான இதய துடிப்பு மற்றும் துடிப்பு
 • நியூரோஜெனிக் அதிர்ச்சியில் (விநியோக அதிர்ச்சிக்கான ஒரு அரிய காரணம்), ஆரம்ப கட்டங்களில் இரத்த அழுத்தம் குறையலாம், அதனுடன் சாதாரண அல்லது அதிகரித்த இதயத் துடிப்புடன்.

கார்டியோஜெனிக் அதிர்ச்சி

இதயத்தால் உடல் முழுவதும் இரத்தத்தை பம்ப் செய்ய முடியாதபோது கார்டியோஜெனிக் அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது. கார்டியோஜெனிக் அதிர்ச்சியின் சில பொதுவான அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:
 • பலவீனமான, மெதுவான, ஒழுங்கற்ற துடிப்பு.
 • சுவாசிப்பதில் சிரமம்
 • நுரை சளி
 • பாதங்கள் மற்றும் கணுக்கால் வீக்கம்

தடுப்பு அதிர்ச்சி

தடுப்பு அதிர்ச்சி என்பது ஒரு அரிய வகை அதிர்ச்சி. இரத்த நாளங்களில் அழுத்தம் காரணமாக தடுப்பு அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக டென்ஷன் நியூமோதோராக்ஸ். இந்த வகையான தடுப்பு அதிர்ச்சியில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:
 • திடீர் ஹைபோடென்ஷன்
 • வேகமான துடிப்பு
 • அசாதாரண மூச்சு ஒலிகள்
 • அதிர்ச்சி ஏற்பட்டால் சுவாசக் கோளாறு டென்ஷன் நியூமோதோராக்ஸ்
உங்களுக்கோ அல்லது குடும்ப அங்கத்தினருக்கோ மேலே அதிர்ச்சியின் அறிகுறிகள் ஏதேனும் தென்பட்டால், உடனடியாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும். அதிர்ச்சி, குறிப்பாக முக்கிய உறுப்புகளில் ஆபத்தானது. எனவே, அதிர்ச்சியில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு விரைவில் சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது.