குழந்தைகளின் மன வளர்ச்சியில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையின் பங்கு

அனுபவம் கொடுமைப்படுத்துதல் பள்ளியில்? பெற்றோர் வீட்டில் சண்டை போடுவதால் பள்ளி வேலைகள் அரிதாகவே முடிவடைகின்றனவா? பள்ளியை முடித்த பிறகு எந்த உயர்நிலைப் பள்ளிக்குச் செல்வது அல்லது எந்தத் தொழிலை விரும்புவது என்பதில் குழப்பமா? இப்போது, இங்குதான் பள்ளிகளில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனைப் பிரிவின் முக்கிய பங்கு உள்ளது. கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சர் ஒழுங்குமுறை எண். 2014 இன் 111, வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை என்பது ஒரு முறையான, புறநிலை, தர்க்கரீதியான மற்றும் நிலையான மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட முயற்சியாகும், இது ஆலோசகர்கள் அல்லது BK ஆசிரியர்களால் அவர்களின் வாழ்க்கையில் சுதந்திரத்தை அடைவதற்கு அவர்களின் வளர்ச்சியை எளிதாக்குகிறது.

பள்ளிகளில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை என்பது மாணவர்கள் தனித்தனியாகவோ அல்லது குழுக்களாகவோ சுதந்திரமாக இருக்கவும், சிறந்த முறையில் வளரவும் உதவும் ஒரு பிரிவாகும். வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையானது மாணவர்களின் தனிப்பட்ட, சமூக, கற்றல் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை உள்ளடக்கியது. ஆரம்ப, ஜூனியர் உயர்நிலை, உயர்நிலைப் பள்ளி வரை மாணவர்களின் பல்வேறு நிலைகளில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனைகள் கிடைக்கின்றன. ஏனென்றால், மாணவர்களின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அதன் சொந்த விவரக்குறிப்புகள் உள்ளன, அங்கு மாணவர்களின் தன்மை அவர்களின் வயது வரம்பைப் பொறுத்து மாறுபடும். அதுமட்டுமின்றி சில பல்கலைக்கழகங்களும் இந்த சேவையை வழங்குகின்றன. மேலும், வகுப்பு அல்லது ஆலோசனை அமர்வு ஒரு ஆலோசகரால் வழிநடத்தப்படும் அல்லது பொதுவாக BK ஆசிரியர் என்று அழைக்கப்படும். கல்வி நிறுவனத்தைப் பொறுத்து, ஒரு BK ஆசிரியர் குறைந்தபட்சம் கல்வியில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது பள்ளிச் சூழலில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை வழங்குதல் தொடர்பான சிறப்புப் பயிற்சியுடன் உளவியலில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை வகுப்புகள் மற்ற படிப்புத் துறைகளைப் போல கற்றல் செயல்பாடுகளைப் போல அல்ல. இந்த வகுப்பு மனநலம் சார்ந்த மாணவர்களுக்கான சேவையாகும்.

பள்ளிகளில் ஆலோசனை வழிகாட்டுதலின் நோக்கம்

பள்ளிகளில் ஆலோசனை வழிகாட்டுதலின் பல இலக்குகள் மாணவர்களுக்கு முக்கியமானவை, அவற்றுள்:

1. பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவுங்கள்

பள்ளிகளில் கவுன்சிலிங்கின் முக்கியத்துவங்களில் ஒன்று, மாணவர்கள் உணரும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவுவதாகும். BP ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு பள்ளியில் அவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண உதவுவார்கள், எடுத்துக்காட்டாக, கல்வி செயல்திறன் மீதான கொடுமைப்படுத்துதல்.

2. எதிர்காலத்திற்காக குழந்தைகளை தயார்படுத்துதல்

பள்ளிகளில் முக்கியமான ஆலோசனை சேவைகளில் ஒன்று மாணவர்களை அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கு தயார்படுத்துவதாகும். மாணவர்கள் விரிவுரைகளின் உலகம், அவர்களின் திறமைக்கு ஏற்ப எடுத்துச் செல்லக்கூடிய படிப்புகள், வேலை உலகிற்கு என பிஎப் ஆசிரியர்களுடன் ஆலோசனை செய்யலாம்.

3. ஆலோசனை

BP ஆசிரியரின் முக்கிய பணிகளில் ஒன்று, மாணவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க குழந்தைகளுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குவதாகும். உதாரணமாக, மற்ற மாணவர்களுடன் முரண்படும் மாணவர்கள் உள்ளனர். இரு தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும் ஒரு தீர்வைக் கண்டறிய BP குரு இருவருக்கும் உதவ முடியும்.

4. கற்றல் சிரமங்களை சமாளிக்க உதவுங்கள்

பொதுவாக, BP ஆசிரியர்கள் கற்றல் குறைபாடுகள் அல்லது மாணவர்கள் அனுபவிக்கும் சிரமங்களை சமாளிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளனர். பின்னர், BP ஆசிரியர் கற்றல் சிரமங்களின் சிக்கலைச் சமாளிக்க முயற்சி செய்யக்கூடிய தீர்வுகள் குறித்து பெற்றோருக்கு பரிந்துரைக்கலாம்.

5. சிறப்புத் தேவையுள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுதல்

பள்ளிகளில் கவுன்சிலிங்கின் நோக்கம் சிறப்புத் தேவையுள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுவதாகும். BP ஆசிரியர் குழந்தைக்கு வகுப்பில் உள்ள மற்ற மாணவர்களுடன் கலக்க உதவலாம். கூடுதலாக, BP ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களின் கற்றல் முறைகளை சரிசெய்ய உதவலாம், இதனால் அவர்கள் சிறப்புத் தேவைகள் கொண்ட மாணவர்களால் ஜீரணிக்க முடியும். கூடுதலாக, பள்ளிகளில் ஆலோசனை வழிகாட்டுதலின் பல இலக்குகள் இன்னும் உள்ளன
 • வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளுக்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வை மேற்கொள்ளுங்கள்
 • செயல்பாட்டு நேரம், ஆலோசனை வழிகாட்டுதலின் முறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் முடிவுகளின் தரவு செயலாக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை திட்டத்தை உருவாக்கி செயல்படுத்தவும்.
 • வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை சேவை திட்டங்களை செயல்படுத்தவும்
 • வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளை செயல்படுத்துவதற்கான செயல்முறை மற்றும் முடிவுகளை மதிப்பிடவும்
 • சேவை மதிப்பீட்டு முடிவுகளின் அடிப்படையில் பின்தொடர்தல் மேற்கொள்ளவும்
 • பி.கே.பெங்காவாஸ் மேற்பார்வையாளர்களால் மேற்பார்வை நடவடிக்கைகளில் தயார்படுத்துதல், ஏற்றுக்கொள்வது மற்றும் தீவிரமாகப் பங்குபெறுதல்
 • BK திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் பாட ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஹோம்ரூம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய தரப்பினருடன் ஒத்துழைக்கவும்
 • மாணவர்களையும் மாணவர்களின் பெற்றோரையும் வளர்க்கும் சூழலில் படிப்புத் துறையில் ஹோம்ரூம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும்
 • ஹோம்ரூம் ஆசிரியருடன் சேர்ந்து, உளவியல் நிலைமைகள் மற்றும் மாணவர்களின் தவறான நடத்தை, ஒழுக்கம் விலகல்கள் மற்றும் கற்றல் கோளாறுகள் போன்றவற்றைக் கையாளுதல்
 • பங்கேற்பாளர்களின் ஆர்வங்கள் மற்றும் திறமைகளுக்கு ஏற்ப கற்பிக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
 • சுற்றுச்சூழல், தொழில் மற்றும் வேலை உலகத்தை அறிமுகப்படுத்துவதில் பங்கேற்பாளர்களுக்கு கற்பிக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • வாழ்க்கைத் தடைகள், சமூகப் பின்னணி, சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள், கற்றல் சிரமங்கள் மற்றும் பிற விஷயங்கள் தொடர்பான தனிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை வழங்குதல்
 • வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையின் பணியை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பு.

பள்ளிகளில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளின் கோட்பாடுகள்

வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள் வகுப்பறையில், சிறு குழுக்களாக அல்லது தனித்தனியாக வழங்கப்படலாம். இந்த சேவை, குறிப்பாக தனித்தனியாக, BK நெறிமுறைகளின்படி ரகசியமாக வைக்கப்படும். எனவே, மாணவர்களோ மாணவர்களோ தங்கள் புகார்களை BK ஆசிரியரிடம் தெரிவிக்க தயங்கவோ, பயப்படவோ தேவையில்லை. புகார்களை சமர்ப்பித்தல் அல்லது ஆலோசனையை செயல்படுத்துதல் ஆகியவை தன்னார்வமாகவும் வெளிப்படையாகவும் செய்யப்படும், அங்கு மாணவர்கள் வற்புறுத்தலின்றி மற்றும் எந்த நேரத்திலும் செய்யலாம், எடுத்துக்காட்டாக படிப்பு நேரத்திற்கு வெளியே. BK ஆசிரியர் மாணவர்களின் கேள்விகள், புகார்கள் அல்லது சிக்கல்களை புறநிலையாக, புதுப்பித்த நிலையில், மாணவர்களின் நிலைக்கு ஏற்ப மதிப்பீடு செய்து, தீர்க்க உதவுவார். BK ஆசிரியர் மட்டுமே உதவுகிறாரோ அல்லது ஒரு வசதியாளராகவோ இருந்தால், சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது மாணவர்களால் தீர்மானிக்கப்பட ஊக்குவிக்கப்படும். மாணவர்கள் சுதந்திரமான மற்றும் பொறுப்பான நபர்களாக மாறுவதற்கான முயற்சியாக இது செய்யப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, தானாக முன்வந்து எடுக்கப்படும் முடிவுகளும் நீண்டகாலமாகவே இருக்கும். [[தொடர்புடைய கட்டுரைகள்]] வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை ஆகியவை கல்வி முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இந்தப் பிரிவு மாணவர்களின் மன வளர்ச்சிக்கு மிகவும் சுதந்திரமாகவும், நல்ல ஒழுக்க நெறிகளைக் கொண்டிருக்கவும், பள்ளிப் படிப்பை முடித்தவுடன் உண்மையான சமூக வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்கவும் உதவுகிறது. எனவே, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள், பி.கே ஆசிரியரிடம் புகார்கள், பிரச்சனைகள் மற்றும் ஆர்வத்தை விவாதிக்க தயங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அனுபவம் உள்ள ஒருவருடன் தலைப்பைப் பற்றி விவாதிப்பது, உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தையின் நிலைக்கும் சரியாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் குழந்தையின் உடல்நிலை குறித்து ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில் மருத்துவரிடம் இலவசமாகக் கேட்க தயங்க வேண்டாம். ஆப் ஸ்டோர் அல்லது கூகுள் பிளேயில் இப்போதே பதிவிறக்கவும்.