புற்றுநோயின் ஒவ்வொரு கட்டமும் என்ன அர்த்தம்?

புற்றுநோயின் நிலை, கட்டி எவ்வளவு பெரியது மற்றும் அது தொடங்கிய இடத்திலிருந்து எவ்வளவு பரவலாக பரவியது என்பதை விவரிக்கிறது. புற்றுநோயின் கட்டத்தை தீர்மானிக்க, நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த தொடர்ச்சியான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். தெரிந்தவுடன், மருத்துவர் மிகவும் பொருத்தமான சிகிச்சை விருப்பங்களைப் பற்றி விவாதிக்கலாம். புற்றுநோய் நிலை பொதுவாக I முதல் IV வரை தொடங்குகிறது. அது எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு தீவிரமான நிலை. புற்றுநோயின் நிலை மருத்துவருக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகளை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. சிகிச்சையின் வெற்றி அல்லது தோல்வி எவ்வளவு விரைவாக புற்றுநோய் கண்டறியப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தது.

புற்றுநோய் நிலை

ஒரு நபரின் புற்றுநோயின் கட்டத்தை தீர்மானிக்க மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் கட்டி பரிசோதனைகளின் முடிவுகளிலிருந்து மருத்துவர்கள் தகவல்களை எடுப்பார்கள். புற்றுநோய் நிலை எண்கள் விவரங்களுடன் ரோமன் எண்களைப் பயன்படுத்துகின்றன:
 • நிலை 0: புற்றுநோய் இல்லை, புற்றுநோயாக மாறக்கூடிய அசாதாரண உயிரணு வளர்ச்சி மட்டுமே (கார்சினோமா)
 • நிலை I: புற்றுநோய் சிறியது மற்றும் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே வளரும், இது ஆரம்ப நிலை புற்றுநோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது
 • நிலை II: புற்றுநோய் செல்கள் அளவில் பெரியவை ஆனால் பரவவில்லை
 • நிலை III: புற்றுநோய் செல்கள் அளவில் பெரியவை மற்றும் சுற்றியுள்ள திசுக்களுக்கு பரவுகின்றன
 • நிலை IV: புற்றுநோய் செல்கள் மற்ற உடல் திசுக்களுக்கு பரவுகின்றன, இது மெட்டாஸ்டேடிக் புற்றுநோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது
பொதுவாக, புற்றுநோயின் ஆரம்ப நிலைகள் மெதுவாக வளரும் புற்றுநோய் செல்களைக் குறிக்கிறது. புற்றுநோயின் பிற்பகுதியில் புற்றுநோய் செல்கள் விரைவாக வளரும் என்று அர்த்தம். ஒரு நபரின் புற்றுநோயின் கட்டத்தை தீர்மானிக்க, மருத்துவர் பல தொடர் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வார். இரத்தப் பரிசோதனைகள், உடல், ஆய்வகம், மற்றும் எக்ஸ்ரே போன்ற ஸ்கேன்கள் /எக்ஸ்ரே, அல்ட்ராசோனோகிராபி/USG, MRI, CT ஸ்கேன் மற்றும் PET ஸ்கேன். நுண்ணோக்கியின் கீழ் மேலும் பகுப்பாய்விற்காக ஒரு சிறிய துண்டு திசுக்களை எடுத்துக்கொண்டு மருத்துவர்கள் பயாப்ஸி செய்யலாம். புற்று நோய் நிவாரணம் அடைந்துவிட்டதா அல்லது மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவியதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், புற்றுநோயின் நிலை பொதுவாக அது முதலில் கண்டறியப்பட்டதைப் போலவே அழைக்கப்படுகிறது. இந்த குறிப்பு முக்கியமானது, ஏனெனில் இது மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் ஒரு நபரின் புற்றுநோயின் கட்டத்தைப் பொறுத்து குணப்படுத்தும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

பிற செல்வாக்கு காரணிகள்

புற்றுநோயின் கட்டத்தை நிர்ணயிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மருத்துவர்கள் பல காரணிகளையும் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். புற்றுநோய் உயிரணு வளர்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகளை நன்கு அறிவதே குறிக்கோள். அந்த காரணிகளில் சில:
 • தரம்

நுண்ணோக்கியின் கீழ் புற்றுநோய் செல்களை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது காட்டப்பட்டது. புற்றுநோய் செல்களுக்கு குறைந்த தரம் சாதாரண செல் போல் தெரிகிறது. ஆனால் என்றால் உயர் தரம், மிகவும் அசாதாரண வடிவ செல்கள். இந்த நிலை புற்றுநோய் செல்கள் எவ்வளவு விரைவாக பரவுகிறது என்பதையும் தீர்மானிக்கிறது.
 • இடம்

புற்றுநோய் உயிரணுக்களின் வளர்ச்சியின் இருப்பிடம் குணப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் எவ்வளவு பெரியது என்பதையும் தீர்மானிக்கிறது
 • புத்தககுறி

உங்களுக்கு சில வகையான புற்றுநோய்கள் இருந்தால், இரத்தம் மற்றும் சிறுநீரில் உள்ள பொருட்கள் போன்ற குறிப்பான்கள் கூர்மையாக அதிகரிக்கும்.
 • மரபியல்

புற்றுநோய் உயிரணுக்களின் டிஎன்ஏ எந்த வகையான சிகிச்சையின் சாத்தியம் மற்றும் அது பரவுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் பற்றிய துப்புகளை மருத்துவர்களுக்கு வழங்க முடியும்.புற்றுநோயின் கட்டத்தை தீர்மானிக்க மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் அமைப்பு TNM அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது கட்டி, முனை மற்றும் மெட்டாஸ்டாசிஸைக் குறிக்கிறது. இந்த குறிகாட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அளவிடப்படும் அல்லது அளவை தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால் "X" என்று பெயரிடப்படும். TNM அமைப்பின் பொதுவான பொருள்:
 • கட்டி (டி)

கட்டி எவ்வளவு பெரியது மற்றும் அது எங்கு வளர்கிறது என்பதைத் தீர்மானிக்க பொதுவாக T ஐத் தொடர்ந்து 0-4 இல் இருந்து ஒரு எண் இருக்கும். T0 என்றால் அளவிடக்கூடிய கட்டி இல்லை என்று அர்த்தம். "டி"க்கான பெரிய எண், பெரிய அளவு.
 • முனை (N)

புற்றுநோய் நிணநீர் முனைகளுக்கு பரவியிருக்கிறதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்க பொதுவாக N ஐப் பின்தொடர்ந்து 0-3 வரை இருக்கும். இவை உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு பரவுவதற்கு முன் வைரஸ்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை வடிகட்டும் சுரப்பிகள். அதிக எண்ணிக்கையில், கண்டறியப்பட்ட புற்றுநோய்கள் முதலில் தோன்றிய இடத்திலிருந்து பரவுகின்றன.
 • மெட்டாஸ்டாஸிஸ் (எம்)

M ஐத் தொடர்ந்து 0 அல்லது 1. இது புற்றுநோய் உடலின் மற்ற உறுப்புகள் அல்லது திசுக்களுக்குப் பரவியுள்ளதா என்பதைக் குறிக்கிறது. 0 என்றால் அது பரவவில்லை, 1 என்றால் அது பரவியுள்ளது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

சிகிச்சையின் படிநிலைகள் மற்றும் குணமடைவதற்கான நம்பிக்கையை தீர்மானிக்க புற்றுநோயின் கட்டத்தை தீர்மானிப்பது மிகவும் முக்கியமானது. புற்றுநோய் செல்கள் எவ்வளவு விரைவாக கண்டறியப்பட்டாலும், குணப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.