கவனமாக இருங்கள், இந்த 2 கொசுக்கள் சிக்குன்குனியாவை பரப்புகின்றன

சிக்குன்குனியா நோய் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு நோயாகும், இது விலங்குகளால் (ஜூனோசிஸ்) பரவுகிறது. நோய் பரப்பும் விலங்குகள் வெக்டர்கள் எனப்படும். குறிப்பாக சிக்குன்குனியாவுக்கு இந்த நோயை பரப்புவது கொசுதான் Aedes aegepty மற்றும் ஏடிஸ் அல்போப்டிகஸ். கொசுவின் பெயர் உங்கள் காதுகளுக்கு நன்கு தெரிந்திருக்கலாம், ஏனெனில் சிக்குன்குனியாவை ஏற்படுத்தும் கொசு உண்மையில் இந்தோனேசியாவில் மிகவும் பொதுவான டெங்கு ஹெமராஜிக் காய்ச்சலை (DHF) ஏற்படுத்தும் கொசுவாகும்.

சிக்குன்குனியா கொசுவின் பண்புகள் ஏடிஸ் எஜிப்தி

கொசு ஏடிஸ் எகிப்து சிறிய, தனித்துவமான கருப்பு மற்றும் வெள்ளை பாதங்கள். இந்த கொசு ஆண்டு முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், ஆகஸ்ட் முதல் அக்டோபர் வரை உச்சக்கட்ட நடவடிக்கையுடன் இருக்கும். கொசு ஏடிஸ் எகிப்து முதலில் அது காட்டில் வாழ்ந்தது, துல்லியமாக நீர் குட்டைகள் நிரப்பப்பட்ட ஒரு படுகையில். இருப்பினும், மனித வாழ்விடங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன், கொசுக்கள் ஏடிஸ் எகிப்து பல மனித குடியிருப்புகளில், பீப்பாய்கள், தாவர பானைகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத டயர்கள் போன்ற தண்ணீரைக் கொண்டிருக்கும் வீட்டுக் கொள்கலன்களில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. அறைக்குள், கொசுக்கள் ஏடிஸ் எகிப்து வெப்பமான வெப்பநிலை காரணமாக நன்றாக வளர்கிறது. இருப்பினும், தழுவல் ஏற்படத் தொடங்குகிறது, எனவே கொசுக்கள் ஏடிஸ் எகிப்து திறந்தவெளிகளில் உயிர்வாழ்வதைக் காணத் தொடங்கியது. இதுவே இந்த கொசுக்களை ஒழிப்பதில் உள்ள சிரமத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம். சிக்குன்குனியா கொசுக்கள் பெரும்பாலும் 100 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு மிகாமல், மனித குடியிருப்புகளில் உள்ளன. வளர்ந்த கொசுக்கள் 400 மீட்டருக்கு மேல் பறக்க முடியாது. மழைக்காலம் கொசு உற்பத்திக்கு துணையாக இருந்தாலும் ஏடிஸ் எகிப்து, ஆனால் செயற்கை நீர்நிலைகளுக்கு (குடியேற்றங்களில் காணப்படுவது போன்றவை) ஓய்வெடுக்கும் அதன் திறன், பருவத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் ஆண்டு முழுவதும் இந்த கொசுக்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

சிக்குன்குனியா கொசுவின் பண்புகள் ஏடிஸ் அல்போப்டிகஸ்

கொசு ஏடிஸ் அல்போப்டிகஸ் கொசுவைப் போல அதிகம் அழைக்கப்படாமல் இருக்கலாம் ஏடிஸ் எகிப்து. ஆனால் உலகமயமாக்கலின் சகாப்தத்துடன், இந்த கொசுக்களின் விநியோகம் பெருகிய முறையில் பரவலாக உள்ளது. கொசுக்களின் பரவலான பரவல் காரணமாக இந்த கொசு பல்வேறு நாடுகளில் ஒரு முக்கியமான நோய் பரப்புபவராக மாறுவதற்கு அதன் அதிக தகவமைப்பு பண்புகள் காரணமாக அமைந்தன. ஏடிஸ் அல்போப்டிகஸ், அது பரவும் நோயும் பரவலாக உள்ளது. இந்த கொசுக்கள் வெப்பமண்டல மற்றும் மிதவெப்ப மண்டலங்களில் பல வகையான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் வாழக்கூடியவை. உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்துடன், பூமியின் வெப்பநிலை வெப்பமடைகிறது, இதனால் கொசுக்களின் பரவல் விரிவடைகிறது ஏடிஸ் அல்போப்டிகஸ். இந்த கொசுக்கள் கொசுக்களுக்கு மாறாக, குளிர்ந்த வெப்பநிலைக்கு நல்ல தழுவலைக் காட்டுகின்றன ஏடிஸ் எகிப்து வெப்பமான வெப்பநிலையில் மட்டுமே வாழக்கூடியது. கொசு ஏடிஸ் அல்போப்டிகஸ் மனிதர்களை மட்டுமல்ல, ஊர்வன, பறவைகள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகள் போன்ற வீட்டு மற்றும் காட்டு விலங்குகளையும் தாக்குகிறது. உடல் ரீதியாக, இந்த இனம் கொசுக்களைப் போன்றது ஏடிஸ் எஜிப்தி. சிக்குன்குனியா கொசுவின் வாழ்விடம் போன்றது ஏடிஸ் மனித குடியிருப்புகளுக்கு அருகாமையில் இருப்பது மற்றும் தண்ணீர் கொள்கலன்களாக பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அவற்றின் போக்கு, இந்த கொசுக்களை ஒழிப்பதை கடினமாக்குகிறது.

சிக்குன்குனியா கொசுக்கள் பெருகாமல் தடுப்பது எப்படி

உட்புறத்திலும் வெளியிலும் சிக்குன்குனியா கொசுக்கள் பெருகும் இடத்தைக் குறைக்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சில தடுப்பு நடவடிக்கைகள், குட்டைகளாக மாறும் கொள்கலன்களைக் குறைத்தல்/அப்புறப்படுத்துதல்:
  • பயன்படுத்தப்படாத தாவர பானைகள், குப்பை பாட்டில்கள் / கேன்கள், பயன்படுத்தப்படாத டயர்கள் போன்ற அனைத்து திறந்த நீர் கொள்கலன்களையும் அகற்றுவதன் மூலம்.
  • நீர் தேக்கங்களில் லார்விசைடுகளைப் பயன்படுத்துதல்.
  • இறுக்கமான தண்ணீர் கொள்கலன் கவர் பயன்படுத்தவும்
  • வீட்டில் கொசுவலை அல்லது கொசுவலை பயன்படுத்துதல்
கொசுக் கடியைத் தடுப்பதும் முக்கியம். கொசுக்களை மனதில் கொள்ளுங்கள் ஏடிஸ் பகலில் சுறுசுறுப்பாக, உட்புறத்திலும் வெளியிலும். எனவே, இந்த நேரத்தில் கொசுக் கடியிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது அவசியம். கொசு கடித்தலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை பின்வருமாறு செய்யலாம்:
  • பூச்சி விரட்டியைப் பயன்படுத்துங்கள், முடிந்தால் நீண்ட கை மற்றும் கால்சட்டைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
  • கொசுவலைகளைப் பயன்படுத்துங்கள், குறிப்பாக உங்கள் வீட்டில் கொசுவலை அல்லது ஏர் கண்டிஷனிங் இல்லை என்றால்.
  • சிக்குன்குனியா உள்ளவர்களும் கொசுக்கடியிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு பரவுவதை தடுக்க வேண்டும்.