சருமத்தை கடினமாக்கும் ஸ்க்லரோடெர்மா நோயின் அறிகுறிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஸ்க்லெரோடெர்மா என்பது அதிகப்படியான கொலாஜன் உற்பத்தியால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு தன்னுடல் தாக்க நோயாகும். இணைப்பு திசுக்களைத் தாக்கும் இந்த நிலை தோல், இரத்த நாளங்கள் மற்றும் உள் உறுப்புகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. ஒருவருக்கும் மற்றொருவருக்கும் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் அறிகுறிகள் வேறுபட்டிருக்கலாம். இந்த நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க குறிப்பிட்ட மருந்து எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், மருந்து நுகர்வு மற்றும் உடல் பராமரிப்பு ஆகியவற்றுடன் சிகிச்சையின் கலவையானது சிக்கல்களைத் தடுக்கும் அதே வேளையில் அறிகுறிகளை விடுவிக்கும்.

ஸ்க்லரோடெர்மாவின் அறிகுறிகள்

ஸ்க்லரோடெர்மா நோயில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன, அதாவது உள்ளூர் மற்றும் அமைப்பு. உள்ளூர் ஸ்க்லரோடெர்மாவில், வெளிப்படும் அறிகுறி மேலோடு. இதற்கிடையில், சிஸ்டமிக் ஸ்க்லெரோடெர்மா வகை இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நுரையீரல், சிறுநீரகம், இதயம் போன்ற உள் உறுப்புகளையும் இரைப்பைக் குழாயில் பாதிக்கிறது. மேலும், உள்ளூர் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் அறிகுறிகள் இங்கே:
 • கழுத்து, கைகள் மற்றும் கால்களின் மேற்பகுதியில் இருண்ட தகடுகள் (மார்பியா)
 • தோல் அசாதாரணமாக மாறுவதற்கு நிறத்தை மாற்றுகிறது, குறிப்பாக கைகள், கால்கள் மற்றும் நெற்றியில் (நேரியல்)
சிஸ்டமிக் ஸ்க்லெரோடெர்மாவின் அறிகுறிகள் இரண்டு துணை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பரவுகிறது. வரையறுக்கப்பட்ட சிஸ்டமிக் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் அறிகுறிகள்:
 • சில பகுதிகளில், குறிப்பாக கைகள் மற்றும் முகத்தில் மட்டுமே தோல் கடினப்படுத்துதல்
 • தோலின் கீழ் கால்சியம் படிவு
 • குளிர் அல்லது மன அழுத்தத்திற்கு வெளிப்படும் போது விரல்கள் மற்றும் கால்விரல்கள் நீல நிறமாக மாறுவதன் மூலம் ரேனாட் நிகழ்வு ஏற்படுகிறது.
 • வாய் மற்றும் வயிற்றை வரிசைப்படுத்தும் உணவுக்குழாய் அசாதாரணமாக நகரும்
 • அதிகப்படியான கொலாஜன் உற்பத்தியால் விரல்கள் மற்றும் கால்விரல்களில் தடித்த மற்றும் பளபளப்பான தோல்
 • இரத்த நாளங்கள் பெரிதாகி, கைகளிலும் முகத்திலும் சிவப்பு புள்ளிகள் தோன்றும்
மேலும், சிஸ்டமிக் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் அறிகுறிகள் இங்கே உள்ளன பரவி, அது:
 • மணிக்கட்டு வரை கையின் நீளம் உட்பட தோலை மேலும் கடினப்படுத்துகிறது
 • உள் உறுப்புகளும் (நுரையீரல், சிறுநீரகம், இதயம், இரைப்பை குடல் மற்றும் தசை, எலும்பு மற்றும் கூட்டு செயல்பாடு) பாதிக்கப்படுகின்றன.
 • தசை மற்றும் மூட்டு வலி
 • வீங்கிய கைகள்
 • உயர் இரத்த அழுத்தம்
 • சிறுநீரக செயலிழப்பு
 • இதய செயலிழப்பு
சிஸ்டமிக் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் நிலை கொடுக்கப்பட்டது பரவுகிறது இது மிகவும் சிக்கலானது, தோன்றும் அறிகுறிகள் எந்த உள் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுகின்றன என்பதோடு தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

என்ன காரணம்?

ஸ்க்லரோடெர்மா நோய் உடலில் 3 அமைப்புகள் அல்லது திசுக்களுக்கு இடையில் அசாதாரண நிலைமைகள் இருப்பதால் ஏற்படுகிறது, அதாவது:
 • நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு
 • இரத்த நாளம்
 • இணைப்பு திசு
மூன்று அமைப்புகளும் அசாதாரண நிலைமைகளை அனுபவிக்கும் முக்கிய காரணம் என்ன என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, மரபணு காரணிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றின் கலவையாகும். நச்சுப் பொருட்கள் (பென்சீன், சிலிக்கா,) போன்ற சுற்றுச்சூழல் வெளிப்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பாலிவினைல் குளோரைடு) மற்றும் வைரஸ் அல்லது ஒட்டுண்ணி தொற்றுகள். மேலும், சிஸ்டமிக் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் 75% நிலை 30-50 வயதுடைய பெண்களை பாதிக்கிறது. இருப்பினும், குழந்தைகள் மற்றும் ஆண்கள் கூட இதை அனுபவிக்க முடியும். இந்த நிலை 25-55 வயதிற்குள் ஏற்படலாம்.

நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை

ஸ்க்லரோடெர்மாவின் உறுதியான நோயறிதலுக்கு அடிப்படையாக எந்த ஒரு பரிசோதனையும் இல்லை. இது போன்ற பல காசோலைகளின் கலவையாக இருக்க வேண்டும்:
 • மருத்துவ வரலாறு மற்றும் உடல் பரிசோதனை

ஸ்க்லரோடெர்மாவின் பல அறிகுறிகள் பரிசோதனையில் எளிதில் கண்டறியப்படுகின்றன. உதாரணமாக, தோல் தடித்தல் காரணமாக முகத்தில் உடல் மாற்றங்கள். கூடுதலாக, வீக்கத்துடன் வரும் அரிப்பு காரணமாக கீறல் மதிப்பெண்களுடன் கைகள் வீங்கியதாகவும் தோன்றும். மேலும், சிஸ்டமிக் ஸ்க்லரோடெர்மா நோயாளிகள் கடினமான மூட்டுகள், முகம் மற்றும் கைகளில் விரிந்த இரத்த நாளங்களையும் அனுபவிப்பார்கள் (படம்.telangiectasias), மற்றும் விரல்கள் மற்றும் தசைநாண்களில் கால்சியம் படிவுகள். சிஸ்டமிக் ஸ்க்லரோடெர்மாவின் ஆரம்ப அறிகுறிகளில் ரெய்னாடின் நிகழ்வும் ஒன்றாகும். விரல்கள் சிவப்பாகவோ, நீலநிறமாகவோ அல்லது வெண்மையாகவோ தோன்றலாம். இருப்பினும், இந்த நோயுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்வு ஏற்படலாம். மேலும், நோயாளிகள் பெரும்பாலும் செரிமான அமைப்பு பிரச்சினைகள் பற்றி புகார் செய்கின்றனர்: அமில ரிஃப்ளக்ஸ் மற்றும் விழுங்குவதில் சிக்கல்கள்.  
 • இரத்த சோதனை

பெரும்பாலான ஸ்க்லரோடெர்மா நோயாளிகள் நேர்மறையாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அணு எதிர்ப்பு ஆன்டிபாடிகள் (ANA) அவரது இரத்த மாதிரி. ஸ்க்லரோடெர்மா சிறுநீரக செயல்பாட்டையும் பாதிக்கலாம் என்பதால், உங்கள் மருத்துவர் சிறுநீர் மாதிரி மற்றும் அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற குழு இரத்த பரிசோதனையையும் ஆர்டர் செய்யலாம்.
 • ஆய்வு இமேஜிங்

நோயறிதலைச் செய்வதற்கான அடிப்படையாக, மருத்துவர் ஒரு பரிசோதனையையும் கோரலாம் இமேஜிங் இது உள் உறுப்புகளை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பார்க்கவும். தோல் பயாப்ஸிகள், மார்பு எக்ஸ்ரே, சிடி ஸ்கேன் மற்றும் ஈசிஜி போன்றவை எடுத்துக்காட்டுகள். இப்போது வரை, ஸ்க்லரோடெர்மாவுக்கு எந்த சிகிச்சையும் இல்லை. அதாவது, தோல் கடினமாவதை நிறுத்த அல்லது தாமதப்படுத்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட மருந்து எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், சிறப்பு கவனிப்பு மற்றும் மருந்துகளுடன், அறிகுறிகள் குறையக்கூடும். இது அதே நேரத்தில் சிக்கல்கள் மற்றும் தோல் நிலைகள் மோசமடைவதைத் தடுக்கும் முயற்சியாகும். சிகிச்சையானது எழும் அறிகுறிகள் அல்லது சிக்கல்களைப் பொறுத்தது, எடுத்துக்காட்டாக:
 • Raynaud இன் நிகழ்வு: உடலை சூடாக வைத்திருப்பது
 • செரிமான பிரச்சனைகள்: உணவை மாற்றுவது, ஒத்த மருந்துகளை கொடுப்பது புரோட்டான் பம்ப் தடுப்பான்
 • சிறுநீரக நோய்: மருந்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆஞ்சியோடென்சின்-மாற்றும் என்சைம் அல்லது ACE தடுப்பான்கள்
 • நுரையீரல் நோய்: Cytoxan அல்லது CellCept மருந்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
 • மூட்டு மற்றும் தசை வலி: தொழில் சிகிச்சை, உடல் சிகிச்சை மற்றும் ஸ்டெராய்டல் அல்லாத அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

உடல் ரீதியான புகார்கள் மற்றும் உள் உறுப்பு செயல்பாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு கூடுதலாக, ஸ்க்லெரோடெர்மா நோயாளிகள் தூக்க முறைகள் மற்றும் பாலியல் வாழ்க்கை போன்ற பிரச்சனைகளை அடிக்கடி சந்திக்கின்றனர். மனச்சோர்வு முதல் தோற்றத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதது போன்ற உணர்ச்சிகள் தொடர்பான பிரச்சனைகளை குறிப்பிட தேவையில்லை. சமமாக முக்கியமானது, ஸ்க்லரோடெர்மா பற்றிய அறிவு இல்லாததால் சமூக சூழலில் இருந்து சவால்கள் இருக்கலாம். இது எதிர்மறையான களங்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் அல்லது இன்னும் மோசமாக, நோயாளியை ஒதுக்கி வைக்கும். சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் அதிக செலவுகள் பற்றிய கவலையும் கூடுதலான சவாலாக இருக்கலாம். இதன் பொருள் ஸ்க்லரோடெர்மா போன்ற நாள்பட்ட மற்றும் சிக்கலான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்பது புதிதல்ல. இருப்பினும், இருந்து ஆதரவு ஆதரவு அமைப்பு வழக்கமான பராமரிப்பு, வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும். ஸ்க்லரோடெர்மாவினால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு குறைப்பது என்பதற்கான அறிகுறிகளைப் பற்றி மேலும் விவாதிக்க, நேரடியாக மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். இப்போது பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள் ப்ளே.