மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கான ஹார்மோன் சிகிச்சை, வகைகள் என்ன?

மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய மாற்று மருத்துவ சிகிச்சைகளில் ஹார்மோன் சிகிச்சையும் ஒன்றாகும். குறைந்தபட்சம் 12 மாதங்களுக்கு மீண்டும் மாதவிடாய் ஏற்படவில்லை என்றால், ஒரு பெண் மாதவிடாய் நின்றதாகக் கூறப்படுகிறது. உடலில் இருந்து வரும் சூடான உணர்வுகள், அதிகப்படியான வியர்வை மற்றும் பிறப்புறுப்பு வறட்சியின் காரணமாக நெருக்கமான உறுப்புகளில் ஏற்படும் அசௌகரியம் போன்ற அனுபவிக்கும் நிலைமைகளின் எதிர்மறையான விளைவுகளை குறைக்க ஹார்மோன் சிகிச்சை நோக்கமாக உள்ளது. இது எளிமையானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் தோன்றினாலும், மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மருந்து என்று அழைக்கப்படும் ஹார்மோன் சிகிச்சையானது பக்க விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது, அதைச் செய்வதற்கு முன் அதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். உண்மையில், எல்லோரும் அதை பயன்படுத்த ஏற்றது இல்லை.

ஹார்மோன் சிகிச்சை என்றால் என்ன?

ஹார்மோன் சிகிச்சை அல்லதுஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சை பெண் ஹார்மோன்களைக் கொண்ட ஒரு மருந்து. ஹார்மோன் மருந்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது மாதவிடாய் நிறுத்தத்தின் விளைவுகளை குறைக்கப் பயன்படுகிறது, அதாவது நெருங்கிய உறுப்புகளில் உள்ள அசௌகரியம், வியர்வை மற்றும் உடலில் இருந்து அதிக வெப்பத்தின் உணர்வு (வெப்ப ஒளிக்கீற்று) இருப்பினும், சில சந்தர்ப்பங்களில், பாலின மாற்ற அறுவை சிகிச்சை செய்ய விரும்புபவர்கள் அல்லது சில ஹார்மோன் கோளாறுகளை அனுபவிக்கும் நபர்களுக்கு ஹார்மோன் சிகிச்சை சிகிச்சையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாதவிடாய் நின்ற பெண்களில், ஹார்மோன் சிகிச்சை மாதவிடாய் நிறுத்தத்தின் அறிகுறிகளை சமாளிப்பது மட்டுமல்லாமல், மாதவிடாய் நிறுத்தத்தை அனுபவிக்கும் அல்லது மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் எலும்பு முறிவு அபாயத்தைக் குறைக்கும். அஞ்சல்மாதவிடாய். ஹார்மோன் சிகிச்சையில் பொதுவாக ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன்கள் உள்ளன. இருப்பினும், சில ஹார்மோன் சிகிச்சைகள் ஈஸ்ட்ரோஜனை மட்டுமே கொண்டிருக்கின்றன. சில சமயங்களில், அதில் டெஸ்டோஸ்டிரோன் என்ற ஹார்மோனை கலக்கும் ஹார்மோன் சிகிச்சையும் உண்டு.

ஹார்மோன் சிகிச்சையின் வகைகள் என்ன?

மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கான ஹார்மோன் மருந்துகளில் ஒன்றாக ஹார்மோன் சிகிச்சையை கருதலாம். இருப்பினும், அதைச் செய்வதற்கு முன், பின்வரும் ஹார்மோன் சிகிச்சையின் வகைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்:

1. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சை

மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கான ஒரு வகை ஹார்மோன் மருந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சை ஆகும். ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சை மாதவிடாய் காலத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் அளவை சமநிலைப்படுத்த பயன்படுகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சை பொதுவாக கருப்பையை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்ட அல்லது கருப்பை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சையில் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோனை உள்ளடக்குவதில்லை. நீங்கள் கருப்பை அகற்ற அறுவை சிகிச்சை செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் இணைந்து ஹார்மோன் சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால், புரோஜெஸ்ட்டிரோன் இல்லாத ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவுகள் கருப்பைச் சவ்வின் வளர்ச்சியை அதிகரித்து, கருப்பை புற்றுநோயை உருவாக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சையை கிரீம்கள், மாத்திரைகள், பேட்ச்கள், ஸ்ப்ரேக்கள் மற்றும் ஜெல் வடிவில் பெறலாம். ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சையானது மாதவிடாய் நின்ற அறிகுறிகளைக் குறைப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதாவது பிறப்புறுப்பு அசௌகரியம் மற்றும் வெப்ப ஒளிக்கீற்றுமற்றும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது.

2. உள்ளூர் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சை

உள்ளூர் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சையானது மாதவிடாய் காலத்தில் நெருங்கிய உறுப்புகளின் கோளாறுகளுக்கு மட்டுமே சிகிச்சையளிக்க முடியும் மற்றும் பிற மாதவிடாய் நின்ற விளைவுகளை சமாளிக்க முடியாது: வெப்ப ஒளிக்கீற்று. உள்ளூர் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சையும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் உருவாகும் வாய்ப்பைக் குறைக்காது. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சிகிச்சையானது பாலின உறுப்புகள், மாத்திரைகள் மற்றும் கிரீம்களில் செருகப்படும் மோதிரங்களின் வடிவத்தில் இருக்கலாம்.

3. வடிவ ஹார்மோன் சிகிச்சை

வடிவ ஹார்மோன் சிகிச்சை பொதுவாக இன்னும் மாதவிடாய் இருக்கும் ஆனால் ஏற்கனவே மாதவிடாய் அறிகுறிகளை அனுபவிக்கும் பெண்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன்களின் கலவையுடன் கூடிய ஹார்மோன் சிகிச்சை மாதவிடாய் சுழற்சியின் முடிவில் 14 நாட்களுக்கு வழங்கப்படும், உடனடியாக 14 நாட்களுக்கு ஒரு டோஸ் அல்லது ஒவ்வொரு 13 வாரங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும்.

4. நீண்ட சுழற்சி ஹார்மோன் சிகிச்சை

நீண்ட சுழற்சி ஹார்மோன் சிகிச்சையானது அதன் பாதுகாப்பு கேள்விக்குரியதாக இருப்பதால் கடுமையாக ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது. நீண்ட சுழற்சி ஹார்மோன் சிகிச்சை ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் இரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம்.

5. தொடர்ச்சியான ஹார்மோன் சிகிச்சை

வடிவமைக்கப்பட்ட ஹார்மோன் சிகிச்சைக்கு மாறாக, ஒரு பெண் பருவமடையும் போது ஹார்மோன் சிகிச்சை தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது பிந்தைய மாதவிடாய். இந்த ஹார்மோன் சிகிச்சையில், நீங்கள் தொடர்ந்து புரோஜெஸ்ட்டிரோன் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜனுடன் இணைந்து ஹார்மோன் சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

ஹார்மோன் சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகள்

ஹார்மோன் சிகிச்சையானது பக்க விளைவுகளிலிருந்து பிரிக்க முடியாதது. காரணம், ஹார்மோன் சிகிச்சையை மேற்கொள்வதற்கு முன், ஹார்மோன் சிகிச்சையைப் பின்பற்றும்போது ஏற்படக்கூடிய பக்கவிளைவுகளை நீங்கள் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஹார்மோன் சிகிச்சையில் இருக்கும்போது, ​​​​பின்வரும் மருத்துவ நிலைமைகளை உருவாக்கும் அபாயம் அதிகம்:
 • பக்கவாதம்.
 • இரத்த அடைப்பு.
 • மார்பக புற்றுநோய்.
 • இருதய நோய்.
இருப்பினும், மேலே உள்ள அபாயங்கள் வயது காரணியால் பாதிக்கப்படுகின்றன. 60 வயது அல்லது 60 வயதுக்கு மேல் இருக்கும் போது ஹார்மோன் சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் பெண்களுக்கு மேலே உள்ள பக்கவிளைவுகள் அதிகம் ஏற்படும். ஹார்மோன் சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மருத்துவ பதிவு காரணிகள், அனுபவித்த மருத்துவ நிலைமைகள், கொடுக்கப்பட்ட ஹார்மோனின் டோஸ் மற்றும் மேற்கொள்ளப்படும் ஹார்மோன் சிகிச்சையின் வகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

எப்போதும் மருத்துவரிடம் விவாதிக்கவும்

பக்கவிளைவுகளைத் தவிர, மாதவிடாய் நின்ற அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க நீங்கள் ஹார்மோன் சிகிச்சைக்கு ஏற்றவரா என்பதைக் கண்டறிய உங்கள் மருத்துவரை நீங்கள் இன்னும் சந்திக்க வேண்டும். ஏனெனில், அனைத்து பெண்களும் ஹார்மோன் சிகிச்சையை பின்பற்ற முடியாது. இன்னும் கர்ப்பமாக இருக்கும் அல்லது சில மருத்துவ நிலைமைகளுக்கு ஆபத்தில் இருக்கும் பெண்கள் ஹார்மோன் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த முடியாது, அவை:
 • எண்டோமெட்ரியல் புற்றுநோய்.
 • கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்.
 • மார்பக புற்றுநோய்.
 • நெருக்கமான உறுப்புகளில் இரத்தப்போக்கு.
 • கல்லீரல் கோளாறுகள்.
 • நுரையீரல் அல்லது தொடைகளில் இரத்தக் கட்டிகள்
 • பக்கவாதம்.
 • இருதய நோய்.
 • கடுமையான ஒற்றைத் தலைவலி.
 • உயர் இரத்த அழுத்தம்.
[[தொடர்புடைய கட்டுரைகள்]] கூடுதலாக, மாதவிடாய் நிறுத்தத்தை சமாளிக்க உங்களுக்கு ஏற்ற ஹார்மோன் சிகிச்சையின் வகையைத் தேர்வுசெய்யவும், எந்த வகையான ஹார்மோன் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்பதையும் உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும்.