வைட்டமின் யூ என்றால் என்ன? ஆரோக்கியத்திற்கான பல்வேறு நன்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

வைட்டமின்கள் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டால், நீங்கள் நிச்சயமாக வைட்டமின்கள் A, B, C, D, E, மற்றும் K ஆகியவற்றை கற்பனை செய்து பார்ப்பீர்கள். பல வைட்டமின் அல்லாத ஊட்டச்சத்துக்களுக்கும் வைட்டமின்கள் என்ற புனைப்பெயர் உண்டு, அவற்றில் ஒன்று வைட்டமின் U உட்பட. வைட்டமின் யூ என்றால் என்ன மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வைட்டமின் யூ என்றால் என்ன?

வைட்டமின் யூ என்பது அமினோ அமிலம் மெத்தியோனைனில் இருந்து பெறப்பட்ட ஒரு கலவை ஆகும். வைட்டமின் U என்பது உண்மையில் A, B அல்லது K போன்ற வைட்டமின் அல்ல. இருப்பினும், வைட்டமின் இல்லாவிட்டாலும், வைட்டமின் U பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. வைட்டமின் U என வகைப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. இந்த பொருட்கள் பின்வருமாறு:
  • எஸ்-மெத்தில்மெத்தியோனைன்
  • மெத்தில்மெத்தியோனைன் சல்போனியம்
  • 3-அமினோ-3-கார்பாக்சிப்ரோபில் டைமெதில்சல்போனியம்
வைட்டமின் யூ பல்வேறு ஆரோக்கியமான உணவுகளில், குறிப்பாக காய்கறிகளில் உள்ளது சிலுவை முட்டைக்கோஸ், ப்ரோக்கோலி, பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள் மற்றும் காலே போன்றவை. உண்மையில், முட்டைக்கோஸ் சாற்றில் உள்ள சேர்மங்களை அடையாளம் காண "வைட்டமின் யு" என்ற புனைப்பெயர் இந்த ஊட்டச்சத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. உணவைத் தவிர, இந்த "வைட்டமின்கள்" கூடுதல் வடிவத்திலும் விற்கப்படுகின்றன. வைட்டமின் யுவை அழகுசாதன நிறுவனங்களால் கிரீம்கள், முக சீரம்கள், முகமூடிகள் வரை கலக்கப்படுகிறது.

ஆரோக்கியத்திற்கான வைட்டமின் U இன் சாத்தியமான நன்மைகள்

வைட்டமின் U இன் பல சாத்தியமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன, அவற்றுள்:

1. இரைப்பை புண்களை மீட்டெடுக்க உதவும்

வைட்டமின் யூ நன்மைகளின் பிரபலமான கூற்றுகளில் ஒன்று, இது இரைப்பை புண்களை குணப்படுத்துவதாகும். இந்த கூற்று எழுகிறது ஏனெனில் முட்டைக்கோஸ் சாற்றை தினசரி உட்கொள்வது இரைப்பை புண்களை கடந்த காலங்களில் மற்ற இரைப்பை மருந்துகளை விட வேகமாக குணமடைவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது வரை, இரைப்பை புண்களை விடுவிக்கும் கலவை வைட்டமின் யூதா என்பதை நிபுணர்களால் முடிவு செய்ய முடியவில்லை. எனவே, கூடுதல் ஆராய்ச்சி நிச்சயமாக தேவைப்படும்.

2. கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கிறது

குறைந்த சுவாரசியமான வைட்டமின் U இன் சாத்தியமான நன்மைகள் கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைப்பதாகும். 8 வாரங்களுக்கு மேலாக நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், நிர்வாகம் எஸ்-மெத்தில்மெத்தியோனைன் சல்போனியம் குளோரைடு மொத்த கொழுப்பைக் குறைப்பதாகவும், நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அல்லது HDL அளவை அதிகரிப்பதாகவும், ஆனால் ட்ரைகிளிசரைடுகளில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை. கொலஸ்ட்ராலுக்கு வைட்டமின் U இன் சாத்தியமான நன்மைகளை வலுப்படுத்த மேலும் ஆராய்ச்சி தேவை.

3. ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைப்பதாகக் கூறப்பட்டது

ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைப்பதற்கான வைட்டமின் U இன் சாத்தியமான நன்மைகள் உண்மையில் மிகவும் பலவீனமாக உள்ளன. மேலே உள்ள கொழுப்பு தொடர்பான ஆராய்ச்சியில், வைட்டமின் U ட்ரைகிளிசரைடு அளவைக் குறைப்பதில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். இருப்பினும், 2012 சோதனை-குழாய் சோதனையில், வைட்டமின் யூ கொழுப்பு செல்கள் உருவாவதைத் தடுக்கும் மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடு அளவைக் குறைக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

4. நுரையீரலைப் பாதுகாக்கிறது

வைட்டமின் யூ நுரையீரல் போன்ற உடலின் உள் உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டு விலங்கு ஆய்வில், கால்-கை வலிப்பு வலிப்புத்தாக்கங்களிலிருந்து நுரையீரல் பாதிப்பைக் குறைக்கும் ஆற்றல் வைட்டமின் யூவுக்கு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆராய்ச்சி விலங்குகள் மீது நடத்தப்பட்டதால், மனிதர்களைப் பற்றிய கூடுதல் ஆய்வுகள் நிச்சயமாக தேவைப்படுகின்றன.

5. கல்லீரல் பாதிப்பை குறைக்கிறது

நுரையீரலைப் பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், கல்லீரல் வைட்டமின் யு-விலிருந்து பாதுகாப்பு விளைவைப் பெறக்கூடிய ஒரு உறுப்பாகும். இந்தக் கூற்றை ஆதரிக்கும் ஆராய்ச்சி இன்னும் விலங்குகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அங்கு வைட்டமின் யூ கல்லீரல் பாதிப்பைக் குறைக்க உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது. வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்து வால்ப்ரோயிக் அமிலத்தால் ஏற்படுகிறது.

6. சிறுநீரகங்களைப் பாதுகாக்கிறது

வைட்டமின் யூ சிறுநீரகத்தைப் பாதுகாக்கும் ஆற்றலையும் கொண்டுள்ளது - இருப்பினும் விலங்குகளில் ஆராய்ச்சி குறைவாகவே உள்ளது. ஒரு ஆய்வில், வைட்டமின் யூ கொடுக்கப்பட்ட எலிகளின் சிறுநீரக பாதிப்பு இந்த "வைட்டமின்" கொடுக்கப்படாத எலிகளைப் போல் கடுமையாக இல்லை என்று கூறப்பட்டது.

7. UV கதிர்களில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது

வைட்டமின் U இன் பாதுகாப்பு விளைவைப் பெறும் உள் உறுப்புகள் மட்டுமல்ல. இந்த மெத்தியோனைன் வழித்தோன்றல் புற ஊதா கதிர்களின் வெளிப்பாட்டிலிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது, இதில் வெயிலால் எரிந்த சருமத்தின் அபாயத்தைக் குறைப்பது உட்பட ( வெயில்) . இந்த நன்மைகளின் கூற்று வைட்டமின் யூவை அழகுசாதனப் பொருட்களில் கலக்க சில நிபுணர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

8. காயம் மீட்பு முடுக்கி

தோலைப் பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் திசுக்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் காயம் குணப்படுத்துவதை துரிதப்படுத்தும் ஆற்றலையும் வைட்டமின் யூ கொண்டுள்ளது. ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்கள் தோலின் தோலழற்சி அடுக்கில் உள்ள செல்கள் ஆகும், அவை காயங்கள் அல்லது காயங்களிலிருந்து சருமத்தை மீட்டெடுக்கின்றன. இதழில் வெளியிடப்பட்ட சில ஆராய்ச்சி மருந்தியல் , வைட்டமின் U பயன்பாடு காயம் குணப்படுத்துவதை துரிதப்படுத்தலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காயங்களுக்கு வைட்டமின் U பாதுகாப்பானதா இல்லையா என்பதை உறுதிப்படுத்த மனித ஆராய்ச்சி இன்னும் தேவைப்படுகிறது.

வைட்டமின் U-ல் ஏதேனும் பக்க விளைவுகள் உண்டா?

வைட்டமின் யூ காய்கறிகளில் இருந்து உட்கொள்ளப்படுகிறது சிலுவை பாதுகாப்பாக இருக்கும் மற்றும் பக்கவிளைவுகளைத் தூண்டும் அபாயம் இல்லை. இதற்கிடையில், சப்ளிமெண்ட்ஸில் இருந்து உட்கொள்ளப்படும் வைட்டமின் யூ இன்னும் அதன் பக்க விளைவுகள் குறித்து மேலும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் நிச்சயமாக காய்கறிகளில் இருந்து வைட்டமின் U உட்கொள்ளலைப் பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள் சிலுவை , முட்டைக்கோஸ், பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள், காலே மற்றும் ப்ரோக்கோலி உட்பட. நீங்கள் வைட்டமின் யூ சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்க விரும்பினால், முதலில் உங்கள் மருத்துவரிடம் விவாதிக்க வேண்டும். தோல் பராமரிப்பு மற்றும் வைட்டமின் யூ கொண்ட அழகுசாதனப் பொருட்கள் தோல் அல்லது கண்களை எரிச்சலூட்டும் அபாயத்தில் உள்ளன. அதற்காக, அமினோ அமிலமான மெத்தியோனைனின் இந்த வழித்தோன்றலைக் கொண்ட தோல் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதில் கவனமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

வைட்டமின் யூ என்பது அமினோ அமிலமான மெத்தியோனைனின் வழித்தோன்றலாகும், இது ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. வைட்டமின் யூ மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து உங்களிடம் இன்னும் கேள்விகள் இருந்தால், உங்களால் முடியும் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். SehatQ பயன்பாடு இலவசமாகக் கிடைக்கிறது ஆப்ஸ்டோர் மற்றும் பிளேஸ்டோர் நம்பகமான சுகாதார தகவலை வழங்கும்.