டிஸ்கால்குலியா குழந்தைகளுக்கு கணிதத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அதை எப்படி சமாளிப்பது என்பது இங்கே

உங்கள் பிள்ளைக்கு எண்ணுவதில் அல்லது கணிதத்தைக் கற்பதில் எப்போதும் சிரமம் உள்ளதா? குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய டிஸ்கால்குலியா பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள். பொதுவாக, டிஸ்கால்குலியா என்பது கணிதம் தொடர்பான குழந்தைகளின் கற்றல் சிரமங்களை விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நிபந்தனையாகும்.எண்கள், எண் முறைமைகள், எண்ணின் மதிப்பு, எண்ணுதல், எண்களின் அளவு வேறுபாடுகள் மற்றும் பல. இந்த நிலை குழந்தைகள் கணிதப் பாடங்களைத் தவிர்க்கவும், இந்தப் பாடங்களைக் கையாளும் போது கவலையை உணரவும் காரணமாகிறது. பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளில் சுமார் 3-7 சதவீதம் பேர் டிஸ்கால்குலியாவால் பாதிக்கப்படுவதாக ஒரு ஆய்வு மதிப்பிடுகிறது. அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் டிஸ்கால்குலியாவுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான வழிகள் பற்றி மேலும் புரிந்துகொள்வோம்.

டிஸ்கால்குலியாவின் அறிகுறிகள்

டிஸ்கால்குலியாவின் பொருளைப் புரிந்துகொண்ட பிறகு, குழந்தைகளில் டிஸ்கால்குலியாவின் பல்வேறு அறிகுறிகளையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தை வளர்ச்சியின் வயது மற்றும் கட்டத்தால் பிரிக்கப்பட்டால், டிஸ்கால்குலியாவின் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு.

பாலர் குழந்தைகளில் டிஸ்கால்குலியா

டிஸ்கால்குலியா உள்ள குழந்தைகளுக்கு கணிதக் குறியீடுகளுடன் வார்த்தைகளை இணைப்பதில் சிரமம் உள்ளது. டிஸ்கால்குலியா உள்ள பாலர் வயது குழந்தைகள் பின்வரும் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தலாம்:
 • பலமுறை பயிற்சி செய்த பிறகும் வீட்டு எண்கள் அல்லது தொலைபேசி எண்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதில் சிரமம்.
 • எண்ணின் அளவைப் பொருட்களின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்புபடுத்துவது கடினம். உதாரணமாக, உங்கள் பிள்ளையை 4 ஸ்பூன்களை மேசையில் வைக்கச் சொல்கிறீர்கள், ஆனால் அவர் கேட்டதை விட குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ எடுத்துக்கொள்கிறார்.
 • அவரது வயது குழந்தைகளை விட 10 வயது வரை எண்ண கற்றுக்கொள்ள அதிக நேரம் எடுக்கும்.
 • சொற்களை கணிதக் குறியீடுகளுடன் இணைப்பது கடினம். உதாரணமாக, "ஏழு" என்பது 7 என்ற எண்ணைக் குறிக்கவில்லை.
 • காலத்தின் நீளத்தைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். உதாரணமாக, சில நிமிடங்கள் மட்டுமே இருக்கும் போது அவர் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்ததாக உணர்கிறார்.

ஆரம்ப பள்ளி குழந்தைகளில் டிஸ்கால்குலியா

ஆரம்ப பள்ளி வயது குழந்தைகளுக்கு, டிஸ்கால்குலியாவின் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:
 • எண்களை உள்ளடக்கிய விளையாட்டுகளில் சிரமம்.
 • கணிதப் பணிகளைச் செய்வதில் நீண்ட நேரம் செலவிடுதல்.
 • 2 + 2 = 4 போன்ற அடிப்படைக் கணிதத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம்.
 • எண்களின் அளவின் வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்வது கடினம், உதாரணமாக 5 என்பது 3 ஐ விட பெரியது அல்லது 3 என்பது 5 ஐ விடக் குறைவு.
 • அனலாக் கடிகாரத்தில் நேரத்தைப் படிக்கக் கற்றுக்கொள்வதில் சிரமம்.
 • அவரது நண்பர்களுடன் ஒப்பிடும்போது கணிதப் பாடங்களில் பின்தங்கியவர்.

ஜூனியர் உயர்நிலைப் பள்ளி குழந்தைகளில் டிஸ்கால்குலியா

டிஸ்கால்குலியா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அடிப்படைக் கணிதக் கருத்துகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதில் சிரமம் உள்ளது. டிஸ்கால்குலியாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஜூனியர் உயர்நிலைப் பள்ளி வயது குழந்தைகள் பின்வரும் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தலாம்:
 • போட்டிகளில் மதிப்பெண்கள் அல்லது மதிப்பெண்களை நினைவில் கொள்வது கடினம்.
 • இன்னும் விரல்களை நம்பி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 • பெருக்கல் அட்டவணை அல்லது வகுத்தல் போன்ற அடிப்படைக் கணிதக் கருத்துகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது கடினம், அவற்றைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக நேரம் எடுத்தாலும் கூட.
 • கணிதத்தை இயக்குவது, மதிப்பிடுவது அல்லது அளவிடுவது தொடர்பான ஏதாவது ஒன்றைச் செய்வதில் சிரமம். உதாரணமாக, ஒரு பென்சிலின் நீளத்தை அளவிடுதல் அல்லது 500 கிராம் மாவு அளவிடுதல்.
 • கணிதக் கருத்துகளை வெற்றிகரமாகக் கற்றுக்கொள்கிறார், ஆனால் விரைவாக மறந்துவிடுகிறார்.

உயர்நிலைப் பள்ளி குழந்தைகளில் டிஸ்கால்குலியா

உயர்நிலைப் பள்ளி வயது குழந்தைகளுக்கு, டிஸ்கலூலியாவின் பல்வேறு அறிகுறிகள் தோன்றும்:
 • அன்றாட வாழ்வில் கணிதத்தைப் பயன்படுத்துவதில் சிரமம், உதாரணமாக ஒரு செயல்பாடு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்பதைக் கணக்கிடுவது அல்லது மொத்தச் செலவுகளை மதிப்பிடுவது.
 • கணிதம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் அல்லது உரையாடல்களைத் தவிர்த்தல்.
 • பள்ளி நேரத்தை நினைவில் கொள்வது கடினம், எனவே நீங்கள் அடிக்கடி தாமதமாக வருகிறீர்கள்.
 • இன்னும் எண்ணுவதில் சிரமம் இருப்பதால் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் தேவை
 • வரைபடங்கள் மற்றும் விளக்கப்படங்களில் உள்ள தகவலைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம்.
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

டிஸ்கால்குலியாவின் காரணங்கள்

ADHD உள்ள குழந்தைகளுக்கு டிஸ்கால்குலியா வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.கணிதத்தில் ஆரம்பகால போதனை இல்லாததே டிஸ்கால்குலியாவிற்கு காரணம் என சில நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இதனால் அவர்கள் கணிதத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நரம்பியல் பாதைகள் வளர்ச்சியடையவில்லை. டிஸ்கால்குலியா தானே அல்லது வளர்ச்சி தாமதங்கள் மற்றும் குழந்தைக்கு இருக்கும் பிற நரம்பியல் நிலைமைகளுடன் இணைந்து ஏற்படலாம். எனவே, ஒரு குழந்தைக்கு டிஸ்லெக்ஸியா, கவனக்குறைவு மற்றும் அதிவேகக் கோளாறு (ADHD), கவலைக் கோளாறுகள் அல்லது மனச்சோர்வு இருந்தால் அவருக்கு டிஸ்கால்குலியா வருவதற்கான அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிலை குடும்பங்களிலும் ஏற்படலாம். இருப்பினும், எந்த மரபணு அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நிபுணர்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. நீங்கள் கணிதத்தில் மோசமாக இருப்பதாகவும், உங்கள் பிள்ளை அதைக் கற்றுக்கொள்ள உதவவில்லை என்றும் நீங்கள் உணர்ந்தால், உங்கள் குழந்தைக்கும் கணிதத்தில் கடினமாக இருக்கும். சில குழந்தைகளுக்கு டிஸ்லெக்ஸியா, டிஸ்கிராஃபியா மற்றும் டிஸ்கால்குலியா போன்ற கற்றல் கோளாறுகளும் ஒரே நேரத்தில் உருவாகலாம். இந்த நிலை குழந்தைகளுக்கு படிக்க, எழுத மற்றும் எண்ணுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

டிஸ்கால்குலியாவை எவ்வாறு சமாளிப்பது

டிஸ்கால்குலியா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையைக் கையாள்வது எளிதானது அல்ல, ஆனால் இந்த நிலையை சரியான உத்தி மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். நீங்கள் செய்யக்கூடிய டிஸ்கால்குலியாவைக் கடக்க சில வழிகள் இங்கே உள்ளன.
 • சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆய்வுத் திட்டத்தை உருவாக்கவும்.
 • எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை எண்ணுதல் அல்லது புரிந்துகொள்வது போன்ற அடிப்படை கணிதக் கருத்துகளை மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்தல்.
 • குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்வதை எளிதாக்க, கணிதப் பாடத்தை சிறிய அலகுகளாக தொகுத்தல்.
 • அடிப்படை கணிதக் கருத்துகளை மீண்டும் மீண்டும் மதிப்பாய்வு செய்தல்.
 • கணிதத்தை உள்ளடக்கிய வேடிக்கையான விளையாட்டுகளைச் செய்யுங்கள்.
 • அன்றாட வாழ்க்கையில் கணித திறன்களை அடிக்கடி பயன்படுத்துங்கள்.
உங்கள் பிள்ளைக்கு டிஸ்கால்குலியா இருந்தால், அதைப் பற்றி பள்ளியில் ஆசிரியரிடம் விவாதிக்க வேண்டும். அந்த வகையில், கணிதம் செய்வதில் குழந்தைகளுக்கு அதிக சிறப்பு கவனம் தேவை என்பதை பள்ளி புரிந்து கொள்ள முடியும். குழந்தைகளின் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் குறித்து மேலும் கேள்விகளைக் கேட்க விரும்பினால், நேரடியாக மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். இப்போது பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள் ப்ளே .