குழந்தைகளில் வெளிப்படையான மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மொழி மற்றும் சாத்தியமான சிக்கல்கள் பற்றி

குழந்தைகளுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான ஒரு வழியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மற்றும் வெளிப்படையான மொழி என்ற சொற்களை நீங்கள் எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? சுருக்கமாக, ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழி என்பது குழந்தைகள் மொழியை எவ்வாறு புரிந்துகொள்கிறது, அதே சமயம் வெளிப்படையான மொழி என்பது குழந்தைகள் தங்களை வெளிப்படுத்த வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவது. குழந்தைகளுக்கு இந்த இரண்டு மொழிகளின் பயன்பாடு, இந்த இரண்டு மொழிகளிலும் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு சாத்தியமான சிக்கல்கள் மற்றும் நீங்கள் குழந்தைகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய தீர்வுகள் பற்றி இந்தக் கட்டுரை மேலும் விவாதிக்கும்.

ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழியை அங்கீகரிக்கவும்

ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழியின் வரையறை உள்ளீடு அல்லது மொழியிலிருந்து உள்ளீடு, அதாவது கேட்கப்பட்ட அல்லது வாசிக்கப்படும் பேசும் மொழியைப் புரிந்துகொள்ளும் திறன். உதாரணமாக, ஒரு குழந்தை காலணிகள் அணிவதற்கான வழிமுறைகளைக் கேட்டால், குழந்தை சரியாக வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற முடியும். கேட்கப்பட்ட மற்றும் படிக்கும் வாக்கியங்களைப் புரிந்துகொள்ள குழந்தைப் பருவத்திலேயே ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழித் திறன் தேவை. பொதுவாக, ஒரு குழந்தை பேசுவதற்கு முன்பே மொழியைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழி செயல்பாடு

குழந்தைகளுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழியின் சில முக்கிய செயல்பாடுகள் இங்கே உள்ளன.
 • திசைகள் மற்றும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்
 • சைகைகள் அல்லது உடல் மொழி என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள
 • கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க
 • பொருட்களையும் படங்களையும் அடையாளம் காண
 • படித்ததை புரிந்து கொள்ள
 • ஒரு கதையைப் புரிந்து கொள்ள.

வெளிப்பாட்டு மொழியை அங்கீகரித்தல்

வெளிப்பாட்டு மொழியின் வரையறை வெளியீடு அல்லது மொழியின் விளைவு, அதாவது வாய்மொழி அல்லது சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு மூலம் குழந்தைகளின் ஆசைகள் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்தும் திறன். வெளிப்படையான தொடர்பு என்பது சரியான இலக்கணத்துடன் அர்த்தமுள்ள மொழியைப் பயன்படுத்தி எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் திறன் ஆகும். ஒரு குழந்தை தனது அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்த சரியான சொல் அல்லது வாக்கிய அமைப்பைப் பயன்படுத்தும் போது வெளிப்படையான மொழியைப் பயன்படுத்துவதற்கான எடுத்துக்காட்டு, எடுத்துக்காட்டாக "இது" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி அருகிலுள்ள ஒன்றைச் சுட்டிக்காட்டவும், "அதை" பயன்படுத்தி அவரிடமிருந்து தொலைவில் உள்ள ஒன்றைக் குறிப்பிடவும்.

வெளிப்படையான மொழி செயல்பாடு

கருத்துக்கள், நோக்கங்கள், விருப்பங்கள், தேவைகள், கேள்விகள் ஆகியவற்றைத் தொடர்புகொள்வது அல்லது தெரிவிப்பது மற்றும் கருத்துகளைச் சரியாகவும் திறம்படச் செய்வதும் வெளிப்படையான மொழியின் செயல்பாடு ஆகும். ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழிக்கும் வெளிப்பாட்டு மொழிக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அதன் செயல்பாட்டில் உள்ளது, அங்கு வெளிப்படையான மொழி மற்றவர்களுக்கு பொருள் அல்லது செய்திகளை தெரிவிக்கப் பயன்படுகிறது, அதே சமயம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழியானது குழந்தைகள் மற்றவர்களிடமிருந்து பெறும் செய்திகள் அல்லது தகவல்களைப் புரிந்துகொண்டு செயலாக்குகிறது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

வெளிப்படுத்தும் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழி கோளாறுகள்

ஒரு குழந்தை தனது வயதுக்கு ஏற்ற வெளிப்படையான அல்லது அடக்குமுறை மொழியைப் பயன்படுத்த முடியாதபோது, ​​​​இந்த இரண்டு மொழித் திறன்கள் தொடர்பான சிக்கல்களை அவர் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு மொழியைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் இருக்கும்போது, ​​ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழிக் கோளாறு ஏற்படுகிறது.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு வாய்மொழியாகத் தொடர்புகொள்வதில் சிரமம் இருக்கும்போது, ​​வெளிப்பாட்டு மொழிக் கோளாறு ஏற்படுகிறது.
சில குழந்தைகள் இந்த மொழிகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டிலும் பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம். குழந்தைகளில் வெளிப்படையான அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழி கோளாறுகளுக்கான சரியான காரணம் கண்டறியப்படவில்லை. இந்த பிரச்சனை ஒரு கோளாறு அல்லது வளர்ச்சி தாமதத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம், இது முக்கிய காரணமாகும்.

ஏற்றுக்கொள்ளும் மற்றும் வெளிப்படுத்தும் மொழி கோளாறுகளின் அறிகுறிகள்

மொழி குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சமூக அல்லது கல்வி சூழ்நிலைகளில் சிரமம் இருக்கலாம். இந்த நிலை குழந்தையின் நடத்தையில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். குழந்தை பருவத்தில் வெளிப்படும் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழி கோளாறுகளின் சில அறிகுறிகள் பின்வருமாறு. வெளிப்படையான தொடர்பு கோளாறின் அறிகுறிகள்:
 • வார்த்தைகளை வாக்கியங்களாக இணைப்பதில் சிரமம் அல்லது வார்த்தைகளை சரியாக இணைப்பது
 • பேசும்போது சரியான வார்த்தைகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் மற்றும் "உம்" போன்ற மாற்றுகளைப் பயன்படுத்துதல்.
 • அவரது வயதுடைய மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடும்போது சொற்களஞ்சியம் அல்லது சொற்களஞ்சியம் குறைவாக உள்ளது.
 • சூழலுக்கு அப்பாற்பட்ட சொற்களைப் பயன்படுத்துதல்.
 • தவறான இலக்கணத்தைப் பயன்படுத்துதல்.
இதற்கிடையில், ஏற்றுக்கொள்ளும் மொழிக் கோளாறின் அறிகுறிகள்:
 • மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம்.
 • பொதுவாக அவரது வயது குழந்தைகளால் செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள் மற்றும் வழிமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் பின்பற்றுவது சிரமம்.
 • பேச அல்லது எழுத எண்ணங்களை ஒழுங்கமைப்பதில் சிரமம்.

கவனிக்க வேண்டிய மொழி கோளாறுகளின் பிற அறிகுறிகள்

எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே விகிதத்தில் உருவாகவில்லை. அப்படியிருந்தும், குழந்தைகளின் மொழிக் கோளாறின் அறிகுறியாக இருக்கும் பல நிலைமைகளை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
 • 12 மாத வயதில் சைகைகள் அல்லது சைகைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
 • 15 மாதங்களில் ஒரு வார்த்தை கூட பயன்படுத்தவில்லை.
 • தகவல்தொடர்புக்காக பேசுவதை விட சைகைகளை செய்ய விரும்புகிறது, ஒலிகளைப் பின்பற்றுவதில் சிரமம் உள்ளது மற்றும் 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு எளிய வாய்மொழி கோரிக்கைகளைப் புரிந்துகொள்கிறது.
 • பேச்சை மட்டுமே பின்பற்ற முடியும் மற்றும் தன்னிச்சையாக சொற்றொடர்களை உருவாக்க முடியாது, அவரது உடனடி தேவைகளை விட பேசும் மொழியைப் பயன்படுத்துவதில்லை, எளிமையான வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற முடியாது, 2 வயதில் ஒரு அசாதாரண குரல் தொனியைக் கொண்டுள்ளது.
உங்கள் பிள்ளையில் மொழிக் கோளாறின் அறிகுறிகளை நீங்கள் கண்டால், குழந்தையின் நிலையை உறுதிப்படுத்த வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு கிளினிக்கிற்குச் செல்ல வேண்டும். சிகிச்சையாளர் மொழிக் கோளாறுகளுக்கான சோதனைகளைச் செய்யலாம் மற்றும் தேவைப்பட்டால் பேச்சு சிகிச்சையை பரிந்துரைக்கலாம். உடல்நலப் பிரச்சனைகள் குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், SehatQ குடும்ப நலப் பயன்பாட்டில் நேரடியாக உங்கள் மருத்துவரிடம் இலவசமாகக் கேட்கலாம். App Store அல்லது Google Play இல் SehatQ பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும்.