கேடகோலமைன் ஹார்மோன்கள்: வகைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் சமநிலையற்ற நிலைகளின் அறிகுறிகள்

அதன் செயல்பாடுகளைச் செய்வதில், உடல் பல்வேறு வகையான ஹார்மோன்கள் மற்றும் நரம்பியக்கடத்திகளையும் சார்ந்துள்ளது. உடலில் உள்ள பல வகையான ஹார்மோன்களில், மன அழுத்தத்தின் பதிலில் பங்கு வகிக்கும் ஹார்மோன்களின் குழுக்கள் உள்ளன. இந்த ஹார்மோன்களின் குழு கேடகோலமைன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கேடகோலமைன்களின் வகைகள் என்ன?

கேட்டகோலமைன்களின் வரையறை

கேடகோலமைன்கள் என்பது ஹார்மோன்களின் குழுவாகும், அவை மன அழுத்தம் மற்றும் செயல்பாட்டின் பொறிமுறையில் பங்கு வகிக்கின்றன சண்டை அல்லது விமானம் . கேடகோலமைன்கள் நரம்பியக்கடத்திகளாகவும் செயல்படுகின்றன, அவை மூளையில் சிக்னல்களை வழங்குவதில் பங்கு வகிக்கும் இரசாயன சேர்மங்களாகும்.கேடகோலமைன் ஹார்மோன்கள் சிறுநீரகத்திற்கு மேலே அமைந்துள்ள அட்ரீனல் சுரப்பிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. கேடகோலமைன்கள் நரம்பு திசு மற்றும் மூளையாலும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. கேடகோலமைன் ஹார்மோன்களில் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன - அவற்றில் சில உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கலாம். மூன்று கேட்டகோலமைன் ஹார்மோன்கள் டோபமைன், அட்ரினலின் (எபினெஃப்ரின்) மற்றும் நோராட்ரீனலின் (நோர்பைன்ப்ரைன்). ஒவ்வொரு கேடகோலமைன் ஹார்மோனும் உடலுக்கு ஒரு முக்கிய செயல்பாடு உள்ளது. இருப்பினும், இது ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தாலும், அதிக அளவு கேடகோலமைன் ஹார்மோன்கள் சில அறிகுறிகளைத் தூண்டும். கேடகோலமைன் சோதனை மூலம் கண்டறியப்படும் இந்த ஹார்மோன்களின் அதிக அளவு, நரம்பு அல்லது நாளமில்லா அமைப்பில் கட்டி அல்லது புற்றுநோய் இருப்பதையும் சமிக்ஞை செய்யலாம்.

கேடகோலமைன் ஹார்மோனின் செயல்பாடு

கேடகோலமைன் ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டை வகைகளாகப் பிரிக்கலாம், அதாவது:

1. டோபமைன்

ஒரு பிரபலமான வகை ஹார்மோனாக இருப்பதால், டோபமைன் என்பது கேடகோலமைன் ஹார்மோன் ஆகும், இது உடலில் பல பாத்திரங்களைச் செய்கிறது. டோபமைன் இயக்கம், உணர்ச்சி, நினைவாற்றல் மற்றும் வழிமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது வெகுமதிகள் மூளையில் டோபமைன் ஒரு நரம்பியக்கடத்தியாகவும் மாறுகிறது, இது நரம்பு மண்டலம் முழுவதும் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.

2. அட்ரினலின்

எபிநெஃப்ரின் என்றும் அழைக்கப்படும், அட்ரினலின் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சண்டை அல்லது விமானம் ஒரு நபர் மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கும் போது, ​​உடல் தசைகள், இதயம் மற்றும் நுரையீரலுக்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க அட்ரினலின் வெளியிடும்.

3. நோராட்ரீனலின்

நோராட்ரீனலின் அல்லது நோர்பைன்ப்ரைன் உடல் அழுத்தத்தை சமாளிக்க உதவுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நோராட்ரீனலின் வெளியீடு இதய துடிப்பு மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். இந்த கலவைகள் மனநிலை மற்றும் மூளையின் கவனம் செலுத்தும் திறனை ஒழுங்குபடுத்துவதில் பங்கு வகிக்கின்றன.

கேடகோலமைன் சமநிலையின்மை அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

ஒவ்வொரு கேடகோலமைன் ஹார்மோனின் அளவும் சமநிலையற்றதாக இருந்தால் பின்வரும் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்:

1. டோபமைன் சமநிலையின்மை அறிகுறிகள்

டோபமைன் அளவு அதிகமாக இருந்தால் பின்வரும் அறிகுறிகளைத் தூண்டலாம்:
 • உமிழ்நீர் உற்பத்தி அதிகரித்தது
 • அஜீரணம்
 • குமட்டல்
 • அதிசெயல்திறன்
 • பதட்டம் மற்றும் கிளர்ச்சி
 • தூக்கமின்மை
 • பிரமைகள்
 • மனச்சோர்வு
 • ஸ்கிசோஃப்ரினியா
 • மனநோய்க்கு வழிவகுக்கும் அறிகுறிகள்
டோபமைன் அளவுகளில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் கவனக்குறைவு கோளாறு மற்றும் அதிவேகத்தன்மை அல்லது ADHD ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

2. அட்ரினலின் சமநிலையின்மை அறிகுறிகள்

அட்ரினலின் அளவு அதிகமாக இருந்தால், பின்வரும் அறிகுறிகள் ஆபத்தில் உள்ளன:
 • அமைதியற்ற உணர்வு
 • வேகமான இதயத்துடிப்பு
 • இதயத் துடிப்பு
 • உடல் நடுக்கம்
 • உயர் இரத்த அழுத்தம்
 • வியர்த்த உடல்
 • வெளிறிய முகம்
 • எடை இழப்பு
 • அதிக தலைவலி

3. நோராட்ரீனலின் சமநிலையின்மை அறிகுறிகள்

அதிக அளவு நோராட்ரீனலின் பின்வரும் அறிகுறிகளையும் நிபந்தனைகளையும் ஏற்படுத்தலாம்:
 • பீதி தாக்குதல்
 • அதிசெயல்திறன்
 • உடல் நடுக்கம்
 • வியர்த்த உடல்
 • உயர் இரத்த அழுத்தம்
 • ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு
 • வெளிறிய முகம்
 • கடுமையான தலைவலி
 • இதயம் அல்லது சிறுநீரக பாதிப்பு
மாறாக, குறைந்த நோராட்ரீனலின் அளவுகள் பின்வரும் அறிகுறிகள் அல்லது நிலைமைகளை ஏற்படுத்தலாம்:
 • சோம்பல் அல்லது ஆற்றல் இல்லாமை
 • நிற்கும் போது குறைந்த இரத்த அழுத்தம்
 • கவனம் செலுத்துவது கடினம்
 • ADHD உடன் தொடர்புடையது
 • மனச்சோர்வு
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

கேடகோலமைன்கள் புற்றுநோய் மற்றும் கட்டிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன

கேடகோலமைன் ஹார்மோன்களின் அதிகப்படியான அளவு நரம்பு மற்றும் நாளமில்லா அமைப்புகளில் கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோய்களுடன் தொடர்புடையது.

1. நியூரோஎண்டோகிரைன் கட்டிகள்

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, நியூரோஎண்டோகிரைன் கட்டிகள் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் ஹார்மோன் அமைப்பின் உயிரணுக்களில் உருவாகும் கட்டிகள். இந்தக் கட்டிகள் கேடகோலமைன் உற்பத்தியை அதிகமாகத் தூண்டலாம் - மேலும் ஒரு மருத்துவமனையில் கேடகோலமைன் சோதனை மூலம் சரிபார்க்கலாம். நியூரோஎண்டோகிரைன் கட்டிகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று பியோக்ரோமோசைட்டோமா, ஒரு வகை அட்ரீனல் சுரப்பி கட்டி.

2. நியூரோபிளாஸ்டோமா

நியூரோபிளாஸ்டோமா என்பது நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள நியூரோபிளாஸ்ட் செல்களில் ஏற்படும் ஒரு வகை புற்றுநோயாகும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், நியூரோபிளாஸ்டோமா அட்ரீனல் சுரப்பிகள் மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடத்துடன் நரம்பு மண்டலத்தில் தொடங்குகிறது. நியூரோஎண்டோகிரைன் கட்டிகளைப் போலவே, நியூரோபிளாஸ்டோமாவும் கேடகோலமைன்களின் அதிகரிப்பைத் தூண்டுகிறது. நியூரோபிளாஸ்டோமா என்பது ஒரு வகை புற்றுநோயாகும், இது குழந்தைகளுக்கு பொதுவானது மற்றும் 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளில் அரிதாக இருக்கும். SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள் கேடகோலமைன்கள் என்பது ஹார்மோன்களின் குழுவாகும், அவை மன அழுத்தத்திற்கு உடலின் பதிலில் பங்கு வகிக்கின்றன. அதிக அளவு கேட்டகோலமைன்கள் அறிகுறிகளைத் தூண்டலாம் மற்றும் புற்றுநோயைக் குறிக்கலாம். கேடகோலமைன்கள் குறித்து உங்களிடம் இன்னும் கேள்விகள் இருந்தால், SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில் உங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்கலாம். SehatQ பயன்பாடு நம்பகமான சுகாதார தகவலை வழங்கும் Appstore மற்றும் Playstore இல் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது.